Gronderwing deur die wet


Is dit moontlik om terselfdertyd 'n huis en 'n grondperseel te privatiseer?

Vir die privatisering van 'n grondperseel is dit nodig om 'n kadastrale opname te doen, 'n kadastrale kaart met 'n kadastrale nommer te bekom, en 'n sertifikaat van eienaarskap. Vir staatsregistrasie van 'n huis is dit nodig om 'n tegniese paspoort vir die gebou te bekom deur dokumente in te dien wat bevestig dat so 'n vaste voorwerp geskep is. Aangesien registrasie van eienaarskap van 'n gebou 'n titelakte op 'n grondperseel vereis, moet die proses begin met die privatisering van die grondperseel.

Ek het die land geërf. Hoe kan ek dit as eiendom registreer?

Erfenis is een van die mees algemene maniere om eienaarskap van burgers na grond oor te dra. Daar is twee hooftipes erfenis.

In die eerste plek is dit erfenis deur wil, d.w.s. na die dood van die erflater ("opening van die erfenis") word die eiendom eiendom van individue of regspersone wat in die testament gespesifiseer word.

Wetlike erfenis vind plaas wanneer en in soverre dit nie deur die testament verander is nie en in ander gevalle deur die burgerlike wetboek van die Russiese Federasie vasgestel is.

Agt reëls erfgename is gevestig (afhangende van die mate van verhouding met die oorledene) wat geroep word om te erf in die volgorde van prioriteit wat deur die wet bepaal word. Die erfgename van elke opeenvolgende tou erf as daar geen erfgename van die vorige toue is nie, of as hulle verwyder word of die erfenis laat vaar het.

Erflating van grondpersele word slegs uitgevoer met betrekking tot die grondpersele wat ten tye van die dood aan die erflater behoort op grond van eienaarskap of as hy die lewenslange erfenis het. Ten einde 'n grondperseel die eiendom te word van 'n persoon aan wie dit deur die erf of deur middel van 'n erfenis oorgedra word, is 'n aantal wettig belangrike optrede nodig.

Om 'n erfenis te bekom, moet die erfgenaam dit aanvaar. Toestemming om die erfenis te aanvaar, kan in twee vorme uitgedruk word:

 1. Inlewering aan 'n notaris op die plek van die opening van die erfenis van 'n aansoek om die uitreiking van 'n sertifikaat van die erfreg.
 2. Die werklike aanvaarding van die erfenis, d.w.s. eiendomsbestuur oorneem, uitgawes vir die instandhouding van eiendom, die afbetaling van die skuld van die testateur, ens.

Die plek van opening van die erfenis is die laaste permanente woonplek van die oorledene. Erfgename moet binne ses maande na die dood van die erflater by 'n notaris aansoek doen met die aansoek om toetrede tot erfreg. As die erfgenaam 'n tydperk van ses maande mis, het hy die reg om by die hof aansoek te doen vir die herstel van hierdie tydperk (indien daar geldige omstandighede is). Na ses maande na die opening van die erfenis reik die notaris 'n erfsertifikaat uit aan die erfgename van die grondperseel. Hierdie sertifikaat is die basis vir staatsregistrasie van die erfgenaam se eienaarskap van die grondperseel. Volgens die wet is grond onroerende eiendom, en die oordrag van eienaarskap vereis dus staatsregistrasie. Die erfgenaam, wat 'n erfsertifikaat van die grondperseel ontvang het, het nog nie die eienaar daarvan geword nie.

Die volgende dokumente word vereis vir staatsregistrasie van eienaarskap van 'n grondperseel op grond van 'n erfsertifikaat:

 • sertifikaat van die erfreg;
 • aansoek om staatsregistrasie;
 • kadasterplan van die grondperseel;
 • ontvangs van betaling van staatsbelasting;
 • dokumente van titel op 'n grondperseel in die naam van die oorledene.

Hoeveel kos dit om vandag 'n erf of 'n huis te registreer? Stel heeltemal belang in die prysvraag.

Die staatsplig vir die registrasie van eiendomsregte van individue, beide vir 'n grondperseel en vir 'n gebou, is 100 roebels.Die maksimum pryse vir werk aan die implementering van territoriale grondbestuur met betrekking tot grondpersele wat vir persoonlike boerderye bedoel is, kan individuele konstruksie deur die samestellende entiteite van die Russiese Federasie vir die tydperk tot 1 Januarie 2010 vasstel. Die werklike koste hang af van die area en ligging van die terrein, die pryse van die landbestuursorganisasie en vele ander faktore. Daar kan dus geen definitiewe antwoord op u vraag wees nie.

Viktor Shchelokov, voorsitter van die raad van direkteure van die sentrum vir wettige ondersteuning van grondgebruikers
Sint-Petersburg, st. Gorokhovaya, 53 +7 (812) 605-08-40


Watter dokumente het 'n notaris nodig?

Wanneer die erflater die erf oor die eiendomsreg besit, is die eerste ding om 'n notaris te kontak om 'n erfenisaak te stel en die erfenis te aanvaar.

Benewens die lys van dokumente wat deur die wet opgestel word (paspoort, bevestiging van verhouding, doodsertifikaat), moet die notaris binne ses maande die volgende indien:

 • die dokumente van die oorledene oor die eienaarskap van grond: die koop- en verkoopkontrak, huur, skenking, ens. U kan 'n uittreksel neem uit die Unified State Register (die vinnigste manier om dit hier te doen), dit wil sê inligting oor die besit van die grondperseel en die vaste eiendom daarop deur die erflater
 • 'n sertifikaat van registrasie van eienaarskap, indien enige. Vroeër, voor 1995, is baie lande verkry deur privatisering as gevolg van die ineenstorting van die Sowjet-era kollektiewe en staatsplase. Vir die registrasie van sulke erwe deur erfporsie is 'n sertifikaat van eienaarskap nie verskaf nie, daarom is dit voldoende om 'n uittreksel uit die besluit van die liggaam in te dien, waarvan die hoof die privaatheidsbevel gegee het.
 • 'n sertifikaat van beoordeling van die erf op die dag van die dood van 'n familielid. Die beoordeling kan mark (opgestel word in enige kundige buro met die nodige lisensie) of kadastraal (bevestig deur 'n uittreksel uit die departement Rosreestr)
 • kadastrale paspoort vir die grondperseel, waar die plan vir die dag van die erflating geopenbaar word (as daar verskeie erfgename is, moet u naas die eksemplaar vir die notaris ook kopieë neem volgens hul nommer)
 • bevestiging van die nakoming van die territoriale beginsel van die opening van 'n erfenis, dit wil sê inligting oor die woning van die oorledene (of die ligging van die meerderheid van die erfdeel) in die nedersetting waar die notaris geleë is
 • sertifikaat van afwesigheid van skuld in belasting en fooie (dit kan by die belastingkantoor by die woonplek van die oorledene verkry word)
 • 'n kwitansie vir betaling van die staatsbelasting vir die uitreiking van 'n erfsertifikaat (lees meer hier)

As ons van 'n somerhuisie praat, kan die notaris vra om inligting uit die Unified State Register of Legal Entities (oor 'n tuinbouvereniging vir somerhuisies) te verstrek. Nadat die notaris u dokumente ondersoek het, ontvang u 'n sertifikaat van aanvaarding van die erfenis wat by die registrasieowerhede ingedien moet word.


Wat om volgende te doen nadat u geërf het?

Die erfprosedure sluit in, in ooreenstemming met die wet, die implementering van formele aksies waarvoor die wet voorsiening maak. Na die vervulling daarvan word die burger die wettige eienaar van die oorledene se eiendom. Eerstens moet u binne ses maande na die dood van die eienaar van die eienaar by 'n notaris aansoek doen met 'n verklaring en dokumente wat die reg bevestig om hierdie eiendom of die aandeel daarvan te besit. Die notaris reik na die verstryking van ses maande 'n dokument "Sertifikaat van eienaarskap" uit wat die burger se reg om die eiendom van die oorledene te besit, amptelik bevestig. Maar hierdie dokument bied nie die reg om die eiendom volledig te verkoop nie. Kom ons kyk wat om te doen na oorerwing om uiteindelik die eienaar van 'n huis, woonstel, grond of ander vaste eiendom te word, asook oorerflike geldelike bydraes.


Huisgebied van 'n privaat huis

Alhoewel daar geen wet as sodanig op die aangrensende gebied van 'n privaat huis bestaan ​​nie, kan u uitvind hoeveel grond rondom die huis u besit.Maar nie uit die Landkode nie, maar uit die dokumente wat die eiendomsreg bevestig.

Die feit is dat die oppervlakte en grondgrense rondom 'n privaat huis in die kadastrale paspoort aangedui word: na privatisering word nie net die feit van eienaarskap van die gebou daarin opgeteken nie, maar ook die grootte (sowel as die meetkunde met verwysing) van die huisperseel wat deur die huiseienaar besit word.

Hier is dit egter nie sonder dubbelsinnigheid nie: die grens rondom die huisie vanuit die oogpunt van plaaslike owerhede is gewoonlik veel langer as wat 'n mens sou dink deur na die kadastrale paspoort te kyk. Baie is verplig om netheid en orde buite die heining te verseker: dit is nie die aangrensende gebied van 'n privaat huis nie, maar volgens besluit van die munisipaliteit of die administrasie van die nedersetting kan dit wel so word. Die munisipaliteit verwys gewoonlik na sekere norme, waarvolgens 'n privaat huis 'n erf van 'n sekere grootte moet hê.

U kan op Pravoved.ru meer uitvind oor wat 'n aangrensende gebied is en wat die grootte daarvan is: per telefoon en.


Staatsplig vir registrasie van die erfreg tot 'n huis

Hoe word 'n erf in erfenis geregistreer? Die bedrag van die staatsgeld hang af van die volgende faktore:

 • mate van verhouding met 'n oorlede familielid
 • huiswaarde.

Dit is vir die doel om die hoeveelheid staatsbelasting te bepaal dat 'n skatting van die koste van die gebou nodig is. Sonder om die staatsgeld te betaal, kan u nie voortgaan en 'n erfsertifikaat ontvang nie.

Om die bevolking te verlig van die laste van finansiële probleme met die registrasie van die goedere wat geërf is na ewig oorlede familielede, het die regering die wet nr. 78-FZ van 01.07.2005 aanvaar, wat verligting gemaak het, maar die noodsaaklikheid van vurk nie heeltemal uit die weg geruim het nie uit voordat u die eiendom kry.

Die werklike bedrag van die reg word bepaal deur die Belastingkode van die Russiese Federasie, paragraaf 22 van Art. 333,24. Onmiddellike familielede - ouers, gades, kinders, bloedbroers, susters sal 'n bedrag moet betaal wat gelyk is aan 0,3% van die gewaardeerde waarde van die eiendom wat hulle ontvang, maar nie meer as 100 duisend roebels nie.

In hierdie geval word die boonste limiet ook uiteengesit, en dit is 1 miljoen roebels.

Dit is die moeite werd om te weet dat die bedrag van die staatsplig glad nie afhang van die manier waarop die erfenis ontvang word nie - volgens wet of by testament. Verder, ooreenkomstig Art. Kuns. 333.35, 333.38 van die Belastingkode van die Russiese Federasie, is daar ernstige lyste van kategorieë van die bevolking wat óf regtens heeltemal van die belastinglas vrygestel is, óf geregtig is op voordele van verskillende groottes.

Om 'n erf en erf vir 'n huis en 'n grond te bewerkstellig, is 'n lang en moeilike proses, dus moet u eers agterkom onder watter omstandighede die oorledene die grond gebruik het. Dit is ook belangrik hoe ervare en gekwalifiseerd die gekose notaris is, want baie hang af van sy bekwaamheid.

Geagte lesers, die inligting in die artikel kan verouderd wees. Gebruik die gratis konsultasie deur te skakel: Moskou +7 (499) 938-66-24 , St Petersburg +7 (812) 425-62-38 , Streke 8800-350-97-52


Registrasie van erfenis vir 'n grondperseel

Erfenis besef die voorneme van burgers om wettige opvolgers van eiendom te word ingevolge 'n testamentêre dokument of in ooreenstemming met die wet.

Erfenis word gereguleer deur die burgerlike wetboek en ander regshandelinge van die Russiese Federasie.

Enige vaste eiendom, insluitend 'n erf, kan geërf word.

In hierdie artikel sal ons kyk in watter gevalle hierdie soort eiendom by die erfenis ingesluit word, moontlike opsies om die eienaarskap van grondpersele wat deur erfenis ontvang word, te registreer, en ook 'n lys dokumente vir hierdie doeleindes te verskaf.

Dokumente benodig vir registrasie van erfenis vir 'n grondperseel

Om 'n erf te beërwe, is dit nodig om binne ses maande na die dood van die erflater 'n aansoek te doen by 'n notaris wat op grond daarvan 'n erfsaak sal open.

Die volgende dokumente moet by die aansoek aangeheg word:

Testament of dokumente wat familiebande bevestig: geboortesertifikaat, aannemingsertifikaat, huweliksertifikaat (ontbinding).

Enige dokument wat die woonplek van die erflater bevestig.

Die lys van dokumente wat in klousules 1 - 4 gespesifiseer word, is dieselfde vir alle gevalle van erfenis.

Om 'n erfsertifikaat vir 'n grondperseel te bekom, benodig u een van die volgende dokumente:

eiendomsertifikaat, reg op geërfde lewensbesit

'n dokument wat 'n besluit bevat oor die verskaffing van 'n grondperseel oor 'n sekere reg aan 'n spesifieke persoon

'n uittreksel uit die huishoudelike boek en ander dokumente wat die basis was vir die erfreg op 'n grondperseel of die deel daarvan.

Benewens bogenoemde, benodig u 'n uittreksel uit die USRN (indien die reg op grond in die eiendomsregister geregistreer is) en inligting oor die beoordeling van die erf op die dag van die opening van die erfenis.

Die erfgenaam het die reg om die tipe waardasie te kies: mark, kadastraal of enige ander.

As 'n rekord van 'n grondperseel in die Unified State Register of Real Estate opgeneem word, ontvang die erfgename gewoonlik 'n sertifikaat van kadastrale waarde (die vorm van die sertifikaat kan gevind word in die aanhangsel by hierdie artikel).

Voorwaardes vir die verkryging van 'n erf deur erf

Ingevolge die burgerlike wetboek word 'n grondperseel by die erfenis ingesluit as dit aan die erflater behoort op grond van eiendomsreg of lewensgeërfde besit.

As die erfdeel die huurder van die grondperseel was, kan die regte en verpligtinge soos bepaal deur die huurooreenkoms (tot aan die einde van die geldigheidsperiode) aan sy erfgename oorgedra word.

In hierdie geval moet die huurkontrak by die registrasieowerheid (Rosreestre) geregistreer word.

Registrasie van 'n erf wat deur erfenis ontvang word

Nadat hy erfregte aangegaan het, dit wil sê nadat hy 'n sertifikaat van 'n notaris ontvang het, word die erfgenaam nog nie die eienaar nie.

Om die eienaarskap van 'n grondperseel te registreer, word dit ondersoek (kadastrale werk).

Vir hierdie diens moet u kontak maak met 'n organisasie wat gelisensieer is om ingenieurs- en geodetiese werke te vervaardig, of met 'n kadastrale ingenieur.

Ons het hier beskryf hoe u 'n kadastrale ingenieur kan kies.

Na die voorbereiding van die grensplan moet die burger die kadastrale registrasie van die grondperseel verseker.

Die wet maak voorsiening vir die gelyktydige uitvoering van die kadastrale registrasie van die staat en die registrasie van erfregte vir 'n grondperseel.

Die eienaarskap van 'n grondperseel kan ook op 'n vereenvoudigde manier verkry word deur Rosreestr te kontak oor hierdie kwessie (lees meer hieroor hier).

Terselfdertyd word dokumente ingedien wat deur 'n notaris beskou is as 'n basis vir die verkryging van 'n erfsertifikaat vir 'n erf ('n uittreksel uit die USRN en dokumente van die land).

In hierdie geval kan landmetings weggelaat word, tans word dit volgens die wet toegelaat.

Die situasie met grondpersele kom egter baie algemeen voor as die werklike oppervlakte nie ooreenstem met die wat in die titeldokument aangedui word nie.

Dokumente vir voorheen opgetekende grondpersele is baie lank uitgereik en onakkuraathede binne die grense is moontlik.

Elke burger kies na goeddunke die metode van registrasie van eiendomsreg.

Daar moet egter op gelet word dat die landmeting (kadastrale werk) van 'n grondperseel uitgevoer word om 'n grens op die grond te vestig en konflik sal help voorkom met die eienaars van aangrensende (naburige) erwe.

Daarom is dit belangrik om die grens te bepaal en die relevante dokumente betyds op te stel.

Boonop maak die eienaarskap van grond met verfynde grense dit vir die eienaar moontlik om die erf te verdeel, te verenig en te herverdeel.

Die opsie om 'n erfdeel vir 'n grondperseel met kadastrale werk te registreer, verg meer tyd, sowel as materiaalkoste, en baie erfgename, nadat hulle grond geërf het, laat registrasie af.

Moenie hul voorbeeld volg nie.As u 'n ervare spesialis in hierdie regsgebied kontak, kan u probleme vermy om die probleem van gronderwing op te los.


Erf volgens wet

Die egpaar is dood in 'n motorongeluk. Elkeen van hulle het hul eie kinders gehad. Wie sal die erfgenaam wees in geval van die gelyktydige dood van die testateurs?
Inwoners wat op dieselfde dag gesterf het, word op dieselfde tyd as dooie erf beskou as erfenis en erf nie na mekaar nie. Na elkeen van hulle word erfenis geopen, en die erfgename van elkeen van hulle word geroep om te erf.

Wie sal die eiendom beërwe as die erflater en die enigste erfgenaam wat in die testament vermeld word, terselfdertyd sou sterf?
In hierdie geval vind erfenis nie plaas nie, maar, as daar gepaste erfgename is, erfenis volgens wet.

Na die dood van my vader blyk ek die enigste erfgenaam te wees en binne 6 maande het ek 'n aansoek om aanvaarding van die erfenis geskryf, op grond waarvan die notaris 'n erfsaak geopen het. Ek moet twee jaar na die buiteland gaan werk. Sal die erfsaak sonder my gesluit word as ek nie tyd het om 'n erfsertifikaat te ontvang voor my vertrek nie?
Die verkryging van 'n erfsertifikaat is 'n reg en nie 'n verpligting van die erfgenaam nie. Erfgenaam,

Wat is die regsgevolge van 'n hofbeslissing wat 'n burger dood verklaar?
Wanneer 'n burger dood verklaar word, is die dag waarop die erfenis geopen word die dag van inwerkingtreding van die hofbeslissing om die burger dood te verklaar.

Is die wet op die erfkring volgens wet terugwerkend?
Die kring erfgename word oor die algemeen bepaal volgens die wetgewing wat van krag was tydens die opening van die erfenis. Sekere uitsonderings op hierdie algemene reël kan deur die wet bepaal word.

Hoe bepaal u die plek waar die erfenis geopen word, indien die laaste woonplek van die erflater nie saamval met die plek van sy werklike verblyf tydens die dood nie?
Die plek van opening van die erfenis is juis die permanente woonplek (nie tydelik nie) van die erflater, alhoewel die erflater 'n geruime tyd buite die woonplek woon.

Hoe verstaan ​​u die reg op gemeenskaplike eiendom in erfenis?
In die geval van erfenis deur die wet, as die erflike eiendom tydens erfporsie aan twee of meer erfgename oorgedra word, as dit aan twee of meer erfgename bemaak word sonder om die spesifieke eiendom wat elkeen van hulle geërf het, te spesifiseer. In hierdie gevalle word die geërfde eiendom oorgedra na die gemeenskaplike gedeelde besit van die erfgename.

Die moeder van 'n jong burger is oorlede. Ses maande na die dood van die moeder van die kind het sy vader 'n geregistreerde huwelik aangegaan met 'n burger wat, in verhouding tot die jong kind, 'n stiefma geword het. Na tien maande is die pa en stiefma oorlede. Wie sal die erfenis na albei vroue oorneem?
Na die dood van die moeder erf die jong kind die erfgenaam van die eerste orde. En na die dood van die stiefmoeder (mits sy geen ander kinders het nie), erf dieselfde jong stiefseun as die erfgenaam van die sewende orde.

Wat is die reg van verteenwoordiging?
Die reg van verteenwoordiging kan gedefinieer word as die reg van persone wat in die wet genoem word, om die plek in te neem van hul ouer, wat voor die opening van die erfenis of gelyktydig met die erflater gesterf het, as erfenis onder die wet op gelyke basis met die erfgename van die lyn wat geroep word om te erf.

Hierdie jaar is my neef oorlede. Die notaris weier om 'n sertifikaat van die erfreg onder die wet uit te reik, aangesien ek nie al die dokumente het wat die verhouding bevestig nie.
Volgens die wetgewing van die Russiese Federasie is die neef, wat u is, die erfgenaam van die sesde fase. As dit nie moontlik is om dokumente in te dien wat die verwantskap bevestig nie, moet u by die hof aansoek doen om die feit van verwantskap vas te stel.

My man se broer is 'n maand gelede oorlede.Gister het hy hom tot die notaris gewend om die erfenis te begin formaliseer en al die nodige dokumente aangebied, maar die notaris het gesê dat hy nie die erfenis sou ontvang nie, aangesien sy ouers nog geleef het. Maar ouers wil hê dat alles vir hul seun (my man) moet bly. Hoe om te wees?
Die notaris is reg. Registrasie van erfenis is gerig op die daaropvolgende ontvangs van 'n sertifikaat van die erfreg, en alhoewel u man 'n erfgenaam is, behoort hy volgens die wet tot die tweede prioriteit, en u ouers aan die eerste.

Pa is in Februarie 2010 oorlede. Hy het die erfgename van die eerste fase: moeder (85 jaar oud), vrou, seun en ek-dogter. Die vrou, die seun van die notaris, het 'n aansoek vir die aanvaarding van die erfenis geskryf, ek (dogter) - 'n weiering in hul guns. Die moeder het nie 'n verklaring of weiering geskryf nie. Ses maande het verloop sedert die dood van die pous. Pa se ma is oorlede en sy het nooit 'n verklaring of weiering van 'n notaris geskryf nie. Die notaris reik nie sertifikate van erfreg aan sy vrou en seun uit nie, en voer aan dat die pappa se ma nog 2 seuns het. Hoe om te wees?
As die moeder op dieselfde adres as u vader gewoon het, kan sy beskou word as die erfenis.

Man oorlede. Nou probeer ek uitvind watter dokumente benodig word. Ek wou weet - my man het 'n suster, kan sy op een of ander manier op 'n erfenis reken?
Die suster van u man sal slegs die erfenis kan eis as die erfgename van die eerste orde (die eggenoot, kinders en ouers van die erflater) nie die erfenis aanvaar of weier nie.

Ek en my man is sedert 2001 geskei. Sedert 2003 word hy as vermis verklaar. Nou doen ek 'n aansoek by die hof om erkenning te gee aan hom as dood. Is ek die erfgenaam van die eerste fase van sy deel van die woonstel as die woonstel waarin ons tot vandag toe saam met die kinders woon, gedurende die tydperk van saamwoon in 1995 verkry is?
Ingevolge die wetgewing is die erfgename van die eerste orde die kinders, ouers en eggenote van die erflater. In u geval is kinders die erfgename. Maar in ooreenstemming met die RF IC, kan u 'n huweliksaandeel toeken in gesamentlike eiendom wat tydens die huwelik verkry is.

Die egpaar het die eiendom in die huwelik bekom. Die eiendom is in die naam van die vrou geregistreer, is dit nodig om die erfenis na die dood van die man te formaliseer?
Dit is nie nodig om 'n erfsaak te open as die erflater geen eiendom het nie, insluitend geldelike bydraes.

Vertel my asseblief: watter dokumente is nodig om die reg om 'n oorlede moeder (sy is agt jaar gelede oorlede, haar enigste seun), in haar 1/2 van die huis te erf, wat moet ingesamel word en hoe om op te tree?
U moet 'n erfsaak open by 'n notariskantoor wat die adres bedien waar u moeder gewoon het.

my broer en ek het 'n erfdeel aangegaan na die dood van my moeder vir 'n woonstel, dit verkoop. Drie jaar later het ek 'n erf geërf. 'n Paar dae voordat ek 'n sertifikaat van die erfreg gekry het, is my broer oorlede. weet nie van die erfenis nie, hy het nie 'n sertifikaat ontvang nie. Hy het 'n amptelike vrou by wie hy vyf jaar lank nie gewoon het, agtergelaat nie en nie in 'n gesamentlike huishouding met sy gemeenvrou gebly nie. kind van haar, wat in sy afhanklikheid was, moedererfenis, ek en familielede teen die amptelike vrou. Hulle is gereed om te getuig oor haar slegte verhouding met haar moeder en broer.
Die erfgename van die eerste prioriteit volgens die wet is die kinders, ouers en die elastiek (in geregistreerde huwelik) van die erflater.

Hallo! Die ouma het 'n geprivatiseerde woonstel. As sy nie 'n testament agterlaat nie, sal die eiendom aan haar dogter oorgedra word (sy het net een)? Die dogter het drie seuns, is dit moontlik om te betwis as sy die woonstel aan slegs een van die die seuns?
In ooreenstemming met die wetgewing van die Russiese Federasie is die erfgename van die eerste fase die kinders, ouers en eggenote van die erflater (oorledene).

LARISA skryf 2010-10-01 09:52:39: Broer is by my moeder geregistreer. Het by sy gesin apart in sy eie huis gewoon. Na sy dood het sy vrou 'n erfenis opgestel. Is die moeder se huis aan erfenis onderworpe?
Kyk of u broer die erfenis na sy ma aanvaar het?

Die eksman het by 'n vrou gewoon. Sy het 'n kind wat nie van haar man was nie. Sy het die kind in die naam van die eksman neergeskryf en sy patroniem gegee. Voormalige man is oorlede en het 'n erfenis agtergelaat. Watter eis moet ingedien word? met die hof om hierdie kind van die aantal erfgename uit te sluit.
Wettige erfgename is die kinders (amptelik aangeneem of familielede), die gade (in 'n amptelike huwelik) en die ouers van die erflater. As daar een van die gelyste erfgename is, het die ander erfgename nie die reg om die erfenis op te eis nie.

Hallo. My pa is onlangs oorlede, hy het nie 'n testament nagelaat nie. Die vraag is, moet u 6 maande wag om die motor weer vir my te registreer? Inspeksie en versekering eindig vandeesmaand en dit blyk dat die motor gaan staan ​​en dat ek nie kan bestuur nie. Byvoorbaat dankie. P.s. vriende het gesê dat 6 maande volgens die wet moet gewag word, nie net ten koste van die motor nie, maar ook ten koste van alles. Ek weet self nie of dit so is nie.
'N Erfsaak word binne ses maande vanaf die dood van die erflater geopen, en na ses maande word 'n sertifikaat van die erfreg uitgereik.

Hallo. My pa is onlangs oorlede, hy het nie 'n testament nagelaat nie. Die vraag is, moet u 6 maande wag om die motor weer vir my te registreer? Inspeksie en versekering eindig vandeesmaand en dit blyk dat die motor gaan staan ​​en dat ek nie kan bestuur nie. Byvoorbaat dankie. P.s. vriende het gesê dat 6 maande volgens die wet moet gewag word, nie net ten koste van die motor nie, maar ook ten koste van alles. Ek weet self nie of dit so is nie. Dankie vir die antwoord! Kan ek gedurende hierdie ses maande wettig met 'n motor bestuur totdat ek dit weer registreer? Sal ek die MOT kan slaag en sonder die eienaar versekering kan sluit? Dankie by voorbaat.
'N Erfsaak word geopen binne ses maande vanaf die dood van die erflater, en na ses maande word 'n sertifikaat van die erfreg vir alle goedere uitgereik, ongeag of dit roerend of onroerend is.

Man, die vrou en moeder van die oorlede broer het 'n ooreenkoms gesluit oor die verdeling van goed wat na die dood van die broer oorgebly het (dacha - aan sy vrou, woonstel met beswarings - aan die moeder). Die vrou erf, teken dokumente vir haarself op en sterf dan. Hoe word eiendom geërf na die dood van die erfdeel deur die wet verdeel? Sy het geen eie kinders gehad nie; sy het 'n suster en baie nefies. Het die broer se ma (wat die eiendomsooreenkoms na haar seun onderteken het) hierdie eiendom terugbesorg?
Die erfgename van die eerste fase is die kinders, ouers en eggenote van die oorledene. Die erfgename van die tweede orde is die broers, susters, tantes en ooms van die erflater, en die nefies erf deur die reg van verteenwoordiging. Alle eiendom wat gedurende sy leeftyd aan die erflater behoort het, word as erflike eiendom verleen.

om 'n erfenisaak te open, kan ek enige notaris kontak of moet ek die notaris by die laaste woonplek van die oorledene kontak? Dankie!
As die erflater in Moskou geregistreer is, kan u aansoek doen vir die opening van 'n erfsaak by enige notaris in Moskou - 'n enkele basis. As u in 'n ander streek is, dan na 'n spesifieke notaris.

Kan ek 'n ander persoon (wat nie 'n familielid van die oorledene is nie) opdrag gee om 'n erfsaak te open? Dankie!
Die erfenis kan deur volmag (aan enige derde party) aanvaar word, maar dit moet genotarieer word.

Goeienaand! Hier is my situasie nommer 1: ek het by my ma in haar woonstel gewoon (sy is die eienaar en geregistreer, ek is geregistreer, daar is geen ander kinders nie). Nou is sy dood. Ek bly daar bly. Dit is duidelik dat ek die erfgenaam is, maar die vraag: totdat ek 'n aansoek by 'n notaris (in tegn.6 maande) en nie die erfenis geformaliseer wie of wat die eienaar van die woonstel is nie? Dit blyk dat dit in die lug hang en daar geen eienaar is nie? En wat het ek nou die reg om in die woonstel te doen (verhuur of verkoop)? Kan ek iemand daar registreer? Of tydelik registreer? Situasie nommer 2: Ek is die enigste amptelike eienaar van die woonstel (daar is 'n sertifikaat van eienaarskap), maar ek is nie in hierdie woonstel geregistreer nie en woon nie. Maar my pa is daarin geregistreer en woon. Maar hy is nie die eienaar nie, want het dit gedurende my leeftyd vir my gegee. Vraag: kan ek iemand (nie familielid nie) daar registreer sonder sy medewete en toestemming (sonder sy teenwoordigheid)? Baie dankie! Ek sal wag vir 'n antwoord!
Voordat u geen erfregte gedokumenteer het nie, kan u nie van die woonstel ontslae raak nie. Kry 'n erfsertifikaat en word 'n volwaardige woonstel-eienaar. Terwyl u moeder as eienaar gelys word.

My eksman is oorlede. Hy het nog steeds 'n woonstel wat ek op sy naam gekoop het, sowel as 'n motorhuis, 'n motor wat ons saam gekoop het, maar hulle was op sy naam geregistreer en teen daardie tyd was ons amptelik geskei. Ons het 'n gewone seun, 32 jaar oud (hy het twee kinders - 5 en 1 jaar oud). Hy is die regmatige erfgenaam. Maar my man se ma leef, wat nou bewusteloos is. Die man het nie gewerk nie, hy het saam met haar, suster en broerskind in my ma se woonstel gewoon. Sy woonstel (hy is die enigste wat daarin geregistreer is) was leeg. Die moeder kan nie alleen erf nie. Hoe kan haar dogter dit vir haar doen? Kan haar dogter-suster van haar man, die neef, saam met ons seun die erfenis binnegaan gedurende die lewe van die moeder van die oorledene, of na haar dood, hoe laat dan? Is daar iets vir die kinders van die seun - die kleinkinders van die oorledene? Dankie!
Die erfgename van die eerste orde is die ouers, kinders (uit alle huwelike, wetlik erken) en die eggenoot van die oorledene. Die erflater se kleinkinders erf slegs deur die reg van verteenwoordiging. As daar ten minste een van die erfgename van die eerste fase is, dan erf die volgende stadiums nie. U kan die erfenis sowel persoonlik as per gevolmagtigde aanvaar, genoteer.

Hallo! My man is 4 jaar gelede oorlede. Die laaste jaar het hy by sy ma gewoon omdat hy ernstig siek was. Hy is gesamentlik versorg. Die woonstel is geprivatiseer. Hulle het in 'n burgerlike huwelik geleef. Ek het 'n gesamentlike kind, maar ek is geregistreer as enkelma. Het die kind die reg op erfenis as daar 'n DNS-resultaat is? Die skoonma sien die kind nie raak nie, hoewel sy twee jaar gelede gekommunikeer het. Daar is ondersteunende feite: foto's, video's. En is dit die moeite werd om 'n saak aanhangig te maak? Byvoorbaat dankie!
Met DNA-resultate is dit moontlik om vaderskap te bewys - alles hang af van die hof se beslissing en getuienis. Die DNS-resultaat is basies, maar die enigste bewysargument.

My seun het 'n verklaring aan die notaris geskryf oor die erfenis van sy oorlede vader namens hom. Die notaris het gesê dat 'n brief per pos van die moeder van die oorledene gekom het waarin gesê word dat ook sy 'n erfenis aangaan. Moeder (81 jaar oud) is in die hospitaal en kan self nie haar wil uitspreek nie, aangesien sy niks meer verstaan ​​nie. Wie sou hierdie brief bekragtig? Hy is nie aan sy seun gewys nie. Die notaris het geëis dat die seun die moeder onder die erfgename moet insluit, anders sou dit 'n toesmeerdery wees. Of die optrede van die notaris wettig is. En wat sal gebeur as die moeder binne 6 maande nie die erfenis kan betree of weier nie? Kan die seun na hierdie tyd alleen die erfenis opeis?
Ingevolge volgens die burgerlike wetboek van die Russiese Federasie, kan die volmag gesertifiseer word deur die hoofarts van die instelling waarin die erfgenaam (ouma) is.

Goeie dag! Vertel my asseblief, my neef is in Sint Petersburg oorlede, daar was 'n woonstel oor, watter dokumente is nodig om die verhouding in die GSR van Sint Petersburg, Krasnykh tekstilshchikov straat, te bevestig. Het ek die geboortesertifikaat van 'n oupa nodig?
U moet u geboortesertifikaat, die geboortesertifikaat van u oorlede broer en die geboortesertifikaat van u en u broer se ouers aanbied.As huweliksertifikate van u ouers, as u van van sedert u geboorte verander het (byvoorbeeld: u moeder is getroud).

Ek en my vrou het 'n deel van die huis by haar ma gekoop. Kan haar moeder nou, na die dood van haar vrou, 'n deel van haar deel as erfenis eis?
Die erfgename van die eerste fase is die kinders, ouers en eggenote van die oorledene; die erfgename na die eggenoot sal u, haar moeder en u kinders wees.

Drie mense is in die woonstel geregistreer: pa, ma en hul seun. Die woonstel is geprivatiseer. Verantwoordelike huurder Pa. Ma en pa het nog 'n kind - 'n dogter. Sy het 'n aparte woonstel wat sy gekry het nadat pa, ma en ouer broer 'n nuwe woonstel gekry en daar ingetrek het. Die dogter het die enigste eienaar van die ou woonstel geword en sy is daar geregistreer. Pappa is onlangs oorlede. Ma en seun het in die nuwe woonstel gebly. Hulle is geregistreer en woon daar. Het die dogter, wat die broer se suster is, die reg op enige deel van die aandeel in hierdie woonstel? Wat om volgende te doen? Registreer pappa se aandeel nou tussen maa en seun? Dankie
Die erfgename van die eerste fase is die eggenoot, ouers en al die kinders van die oorledene (as daar verskillende huwelike is). Volgens die wet het almal 'n gelyke aandeel in die erfenis, ongeag hoeveel eiendom die erfgename het. Die erfenis kan egter aanvaar word, of u kan dit weier, beide ten gunste van ander erfgename en ten gunste van een van hulle.

In 2000 het ek en my man amptelik 'n huwelik geregistreer, en in dieselfde jaar is 'n seun gebore. In 2004 is hulle amptelik geskei. Vir die tydperk 2004-2010 is daar nie onderhoud betaal nie en daar is tans skuld. Die voormalige eggenoot is oorlede op 09.11.2010 Kan 'n minderjarige kind 'n deel van die eiendom erf? Wat vereis dit?
Die erfgename onder die wet van die eerste fase is die kinders, ouers en gades (in 'n geregistreerde huwelik ten tyde van die dood) van die oorledene in gelyke dele. Die kind se ouderdom beïnvloed nie die erfenis nie. U, as sy regsverteenwoordiger, sal in belang van die minderjarige optree.

Goeienaand. My pa is in Februarie 2006 oorlede, hulle het 1 kamer gehad, elk 1/2 by my ma. Ek het 'n suster, sy woon in die Baltiese lande. Ma alleen het 1/2 van die pa se aandeel geërf, ek het nie aansoek gedoen nie, aangesien sy later belowe het om die hele woonstel aan my nie-kind oor te laat. nou het haar planne verander. Ek kan hierdie erfenis uitdaag ten gunste van myself en my kind, ten minste iets vir myself en vir die kind kry. Kleinkinders kan ook aanspraak maak op erfenis, of hoe? Dankie by voorbaat vir u advies. Met respek uwe, Yulia Alexandrovna Kovaleva.
As u geweier het om die erfenis binne die raamwerk van 'n erfsaak te aanvaar, het die weiering in beginsel geen terugwerkende effek nie, maar kan u by die hof aansoek doen met 'n aansoek om die herstel van u erfgenaam se regte as 'n dwaling rakende die weiering. Wat die kleinseun betref, kan hy slegs erf deur die reg van verteenwoordiging ingevolge met klousule 2 van artikel 1142 van die burgerlike wetboek van die Russiese Federasie. Die erfgename van die eerste fase is die kinders, ouers en eggenote van die oorledene.

Nadat die ouers geskei het, het ek en my moeder (5 kinders) etlike jare in my huis in Kirgisië by my pa gewoon. In 1997 verhuis al die kinders met hul moeder na Bashkiria sonder 'n vader. Die vader het gehoor dat hy by 'n gemeenregtelike vrou (m / b geregistreer) en 'n seun van haar in hierdie huis gewoon het. Nou is my pa dood. Die nefies vra ons nou om die probleem met die huis te kom regmaak. Hulle sê dat hy aan ons behoort. Maar oor erfpapier word niks gesê nie. Hulle wil ons uitlok, graag wil sien. Wat is die regte op ons huis? dit is baie duur om te reis en ons is al 13 jaar nie in hierdie huis nie. die moeder is 'n jaar na die verhuising oorlede. Watter dokumente benodig word?
U is almal erfgename volgens die wet van die eerste orde in gelyke aandele. Almal hoef nie te gaan nie. Die erfenis kan per volmag aanvaar word. U kan aan een persoon 'n volmag gee om die erfenis te aanvaar en 'n erfsaak te voer

Goeie dag! In 1998, uit vrees vir 'n voortydige dood en in daardie stadium 'n minderjarige seun, het ek 'n testament opgestel met 'n aanduiding van die uitvoerders van die testament. Nou met I.Z. die verhouding bestaan ​​nie meer nie. Die vraag is: is dit nodig om die testament weer op te stel, of is dit moontlik om sonder 'n enkele erfgenaam daarsonder te doen? Dankie.
Niemand kan die eksekuteur van die testament dwing om die skuld aan die erflater en erfgenaam na te kom sonder sy toestemming nie. As die seun ten tye van die opening van die erfenis 'n volwassene is, hoef 'n testament nie uitgevoer te word nie. Om u siel te kalmeer, kan u u wil herroep of verander. By die opening van die erfenis sal die laaste testament van krag wees. Of die seun kan die erfenis volgens wet as die enigste erfgenaam aanvaar.

Hallo! Ek het so 'n situasie. My ouma is dood nadat sy 'n tuin gehad het, geen wil nie. Die vader is etlike jare tevore oorlede. Ek en my broer is erfgename. Maar my ouma het nog 'n seun gehad, hy is 20 jaar gelede oorlede, hy het 'n dogter van 3 maande wat onmiddellik aangeneem is en nie van sy eie vader geweet het nie. Natarius sê dat sy ook 'n direkte erfgenaam is en dat ons haar moet vind. Maar ons het nog nooit met haar gekommunikeer nie, ons weet net haar naam, nie haar van nie, en ook nie waar sy woon nie, ons weet ook nie. Daar is geen algemene kennisse nie. Wat kan ons doen, vertel my!
Die notaris is tereg dat die dogter op gelyke basis met alle kinders ook die erfgenaam is. In die hof kan u egter net die eienaarskap van die bestaande erfgename erken, aangesien daar geen manier is om een ​​van die erfgename te vind nie.

Goeie middag. Vertel my asseblief. My man het 'n pa gehad wat van sy moeder geskei is en met 'n ander getroud is (sy kon nie kinders kry nie en hulle het 'n meisie uit 'n kinderhuis aangeneem) Pa is 3 jaar gelede oorlede, my man het 'n erfdeel van 5 vk. . die aandeel van die woonstel (hy het nie die aandeel verkoop nie, tot nou toe die eienaar) sy vrou is binnekort oorlede, die meisie (sy is nou 22 jaar oud) geërf. Die meisie is baie ernstig siek, die dokters het gesê dat sy nie My man kan die erfenis na die meisie opeis as sy nie 'n testament skryf nie of haar deel na die staat gaan? Dankie by voorbaat!
In geval van erfenis deur die wet, word die aangenome kind en sy nageslag, enersyds, en die aanneemouer en sy familielede, aan die ander kant, aan familielede van herkoms (bloedverwante) gelykgestel. As daar geen erfgename van die eerste orde is nie, is die erfgename van die tweede orde volgens die wet die volle broers en susters van die erflater. Gevolglik is u man volgens wet die erfgenaam na die aangenome meisie - suster.

1) Sal my moeder, as die enigste dogter, die hele erf met 'n huis kan erf na die dood van haar ouers. As my vrou en ek en 'n minderjarige kind naas my ouers daar geregistreer is. Uit die dokumente is daar 'n huisboek en 'n verkoopskontrak. 2) Sal my moeder as enigste dogter die hele erf met 'n huis kan erf na die dood van haar ouers. As my vrou en ek en 'n minderjarige kind naas my ouers daar geregistreer is. Van die dokumente is daar slegs 'n huisboek.
Ingevolge met artikel 1142 van die burgerlike wetboek van die Russiese Federasie, is die moeder die enigste erfgenaam na haar ouers, en maak nie saak hoeveel mense geregistreer is nie. Die dokument is die koop- en verkoopsooreenkoms.

My ouers is al 13 jaar geskei en in hul gesamentlike huwelik het hulle 'n huis gekoop wat by my pa geregistreer is. Ek, my suster, ma en pa is in hierdie huis geregistreer. Vader sterf. Hy het 'n ma. Hy het nie in hierdie huis gewoon nie. Daar is 'n motor. Gaan ek en my suster in die huis bly, of kan sy ma, dit wil sê ons ouma, dit ook neem? Wie kry die motor en die huis?
As u vader nie 'n testament nagelaat het nie, sal u (die kinders) en sy moeder volgens wet die erfgename wees in gelyke dele van die eerste orde.

Het die vader die reg om na die dood van sy seun te erf, mits die seun twee kinders het en die vrou, as hy sy deel het, wat?
Die erfgename van die eerste fase van Art. 1142 van die burgerlike wetboek van die Russiese Federasie is kinders, ouers en eggenote van die oorledene in gelyke dele.

broer oorlede is, daar is 'n erfenis, 'n half jaar is verby, die ouer suster wil al die geld vat, wat moet ek doen?
Ingevolge volgens artikel 1143 van die burgerlike wetboek van die Russiese Federasie is die erfgename van die tweede fase (as daar geen eerste artikel 1142 van die burgerlike wetboek van die Russiese Federasie is nie) die broers en susters van die erflater in gelyke dele.

My oupa is die erfgenaam (volgens wet) van die huis en die grond. Toe hy sterf (2002), het sy vrou in die huis gebly, maar die huis is nog nie vir haar geregistreer nie (en my ouma is oor die algemeen in 'n ander stad geregistreer. , die woonstel word besit). Oupa het 'n suster en wil nou die huis vir haarself registreer. In hierdie geval, watter regte het ouma en het sy hoegenaamd?
Die ouma is die erfgenaam van die eerste prioriteit in ooreenstemming met Art. 1142 van die burgerlike wetboek van die Russiese Federasie, ongeag die plek waar dit geregistreer is. As sy die erfenis weier volgens uit Art. 1157.1158 van die burgerlike wetboek van die Russiese Federasie, dan sal die volgende erfreg a.g.v. vanaf st. 1143 van die burgerlike wetboek van die Russiese Federasie, suster van oupa.

Hallo. Eggenoot P. en vrou Z. is op 8.09.10 oorlede. eendag. Hulle het 'n huis en 'n grondperseel in aandele. Hulle het nie gewone kinders nie. Van die vrou se kant af is daar geen voorsienbare familielede nie (niemand weet van hulle nie, indien enige). Van die kant van die eggenoot is daar 'n broer. Die notaris berei dokumente voor vir die erfenis aan sy broer vir die aandele van P. se eggenoot binne die raamwerk van Art. 1114 CC. Wat is ons stappe vir die toetrede van 'n erfenis of die erkenning van die eienaarskap van 'n gade se aandeel? Dankie.
Opvolgers wat op dieselfde dag sterf, erf nie na mekaar nie. In u geval moet die erfenis na die oorledene Z. slegs in die hof erken word.

My pa is in 2003 oorlede. My ma is geskei. Kort voor sy dood is hy van ouerlike regte ontneem. Ek en my ma het na 'n jaar van sy dood geleer. Driekamer woonstel oorgebly. Wat deur sy eie suster geërf is. Ons is baie sleg met 'n familielid. Hulle het die doodsdatum doelbewus weggesteek om die eiendom in besit te neem. Is dit moontlik om nou iets te doen? of is dit te laat? Is daar 'n soortgelyke hofpraktyk?
Met die ontneming van ouerlike regte, verdwyn die kind se reg om na die vader te erf nie. In u geval kan u slegs die voorwaardes vir die aanvaarding van die erfenis herstel en die deel van die erfdeel bepaal.

Hallo! Ek het 'n vraag! My man is by die werk oorlede! Hy word oorleef deur 2 ouers en ek, my vrou. Die versekeringsmaatskappy sal die versekering oor ses maande uitbetaal, dit wil sê soos met erfenis. Hoe versekeringsbetalings tussen my erfgename en ouers versprei sal word. Ons het geen gemeenskaplike eiendom nie.
Die ouers en die eggenoot is dus die erfgename van die eerste fase, volgens die wet, het hulle die reg op gelyke aandele in die erfdeel. In u geval is elkeen 1/3.

Hallo! Na die dood van my eggenoot het daar aandele en 'n motor oorgebly, ek en twee kinders uit my eerste huwelik is die erfgename. In watter aandele sal die erfenis verdeel word? Dankie by voorbaat.
Die erfgename van die eerste fase is kinders (uit alle huwelike), ouers en eggenote van die oorledene en erf alles in gelyke mate.

my moeder is op 25 April 2010 oorlede, daar is meer as 'n half jaar van my moeder verby. Ek het nog geen dokumente vir erfenis ingedien nie. Wat moet ek doen? kan ek nou hierdie prosedure in dieselfde modus uitvoer, of het ek nou iets anders nodig?
As u die erfenis aanvaar het, hoef u nie hof toe te gaan nie. U moet 'n erfsaak in 'n notariskantoor open en 'n sertifikaat van erfreg kry.

In die somer van 2010. die skoonmoeder se suster is oorlede, wat geen erfgename van die eerste orde het nie. Daar is twee susters in lewe (een van hulle is 'n skoonma) en twee broers, van wie een gesê het dat die oorledene die woonstel aan hom bemaak het, maar niemand het die testament of die kontrak van skenking of lewensrent gesien nie. Kan susters en 'n tweede broer in aanmerking kom vir die erfenis? Waar kan hulle die suster se sterftesertifikaat en 'n uittreksel uit die huisboek vir die oorledene kry?
'N Sterftesertifikaat kan by die registrasiekantoor verkry word deur dokumente aan te bied wat gesinsverhoudinge bevestig, en 'n uittreksel uit die huisregister moet by die EIRT's (ZhEK) verkry word op die plek van registrasie van die erflater.

die vader is geskei van die moeder van sy kind en betaal onderhoud vir die kind. Vraag: wat is die reg van die kind op die eiendom wat die vader deur die erfenis van sy ouma bemaak?
Egskeiding beïnvloed nie die aanvaarding van erfenis deur kinders nie. In hierdie geval het die kind slegs die reg om die eiendom van sy vader te beërwe.As die vader tydens die opening van die erfenis die eiendom wat in sy eie naam agterbly, op sy eie naam formaliseer, dan word hierdie eiendom reeds as sy eiendom beskou en sal dit deel uitmaak van die vader se oorerflike massa.

Hallo! My ma is oorlede. Sy het 'n geprivatiseerde woonstel met 3 kamers agtergelaat. Ek en my ma het aan die privatisering deelgeneem. My aandeel is 1/3, my ma was 2/3. Daar is 'n oudste dogter, my eie suster. Het sy die reg om haar ma se aandeel in die woonstel te eis?
Die erfgename van die eerste fase is die kinders, ouers en eggenote van die oorledene, vgl. vanaf 1142 van die burgerlike wetboek van die Russiese Federasie in gelyke aandele

Het die tweede vrou die reg om die eiendom van die oorlede man te erf? as die woonstel voor die tweede huwelik aan die oorlede man behoort het (die woonstel is tydens die eerste huwelik ontvang - die eerste huweliksmaat het geëindig, na die dood was daar 2 seuns wat nie 'n aansoek om erkenning van die erfenis ingedien het nie) tydens hul saamblyery met die tweede vrou was daar geen verbetering in lewensomstandighede nie en groot herstelwerk is nie uitgevoer nie. Dankie vir jou terugvoer.
Die erfgename van die eerste orde is die ouers, kinders en die eggenoot van die erflater (in 'n geregistreerde huwelik). Alle eiendom wat aan die erflater behoort, word in die boedel opgeneem en in gelyke aandele onder die erfgename verdeel.

In 2005 is my ma oorlede, en niemand van ons het die erfreg van ons drie kinders betree nie en sy het die woonstel aan een van ons doodgeskryf. dit blyk nou oor vergoeding vir 'n deposito in die Spaarbank. hoe moet ons wees?
As die deposito voor 01 Maart 2002 bemaak word, kan die fondse met vergoeding direk by die bank ontvang word. As die testamentêre beskikking nie uitgevoer is nie, is dit nodig om 'n erfsaak in 'n notariskantoor te open.

Hallo! In Maart 2010 is 'n erfenis geopen vir die woonstel van my moeder, wat in 2002 oorlede is. Tot Maart 2010 het haar ma se gewese man in hierdie woonstel gewoon, met wie sy in 1996 geskei is. In dieselfde jaar het sy in 'n ander stad gaan woon, waar sy later weer getrou het. Sy is in 2002 oorlede. Na die dood van my voormalige eggenoot (Maart 2010) is dokumente in die woonstel gevind waarvolgens my ma die eienaar van hierdie woonstel is, waarvan ek en my broers nie geweet het nie. Ons is vier, die erfgename van die eerste fase, d.w.s. drie kinders en die laaste man van die moeder, wat in 'n ander stad woon. Ek het 'n vraag: kan hy regtig op hierdie woonstel aanspraak maak as dit lank voor sy huwelik deur sy moeder verkry is? En ook ek stel belang in die vraag: kan net een van ons regtig die eienaar van die woonstel word, en die ander erfgename moet die kwytskelding van die erfenis formaliseer ten gunste van een erfgenaam? Byvoorbaat dankie.
Die erfgename is volgens wet die kinders en die eggenoot van die erflater in 'n geregistreerde huwelik. As die woonstel voor die huwelik gekoop is, kan die eggenoot nie die huweliksdeel toeken nie, dit is alles, en hy sal nie ophou om 'n erfgenaam te wees nie. Alle eiendom van die erflater behoort aan alle erfgename in gelyke aandele. En alle erfgename (gedeelde eienaarskap) kan die eienaars wees.

Ek en my man besit, sonder om aandele te bepaal, 'n gemeenskaplike gemeenskaplike woonstel. Haar man is oorlede. Ek is die erfgenaam van die wette van die eerste orde. Hy het geen kinders nie. Moet ek 6 maande wag vir die erfenis, of is dit moontlik om die hele woonstel op 'n ander manier te registreer?
Die termyn vir die aanvaarding van die erfporsie is 6 maande deur die wet vasgestel, gedurende hierdie tydperk is dit nodig om 'n erfporsie te open. As daar gedurende hierdie tydperk geen ander erfgename verskyn nie, gee die notaris u 'n sertifikaat van die erfreg.

Hallo. Ek het 'n vraag aan u: my pa is oorlede, ons het saam in 'n 3-kamer woonstel gewoon. Hy is onlangs oorlede. Hy het 'n ander seun aan die kant; hy was nie met die moeder van 'n seun getroud nie. Hoe deel ons die woonstel? Ek het my aansoek om erfenis ingedien, hy het my eie aan Natarius gegee. In beginsel stem ek in om 'n gelyke aandeel aan hom te hê vir 'n woonstel. Die vraag is, wat sal die bewys van eienaarskap van 'n deel van die eiendom wees?
Die erfgename van die eerste orde volgens wet is kinders uit alle huwelike of wettig erken, ouers en eggenote van die oorledene in gelyke dele. 'N Erfsaak word slegs een keer met een notaris geopen, en alle geërfde goedere word binne die raamwerk van een erfsaak beskou. Na ses maande sal erfgename wat hul erfreg verklaar het, sertifikate van die erfreg verkry, op grond waarvan die eiendom van die erflater geregistreer word.

My pa is oorlede. Hy het 'n deel van 'n woonstel en 'n motor besit. Die moeder en minderjarige suster woon in die woonstel. Vertel my in watter persentasie die erfenis versprei sal word?
Die erfgename van die eerste fase is die kinders, ouers en die eggenoot van die erflater in gelyke dele. Registrasie by die woonplek beïnvloed nie die aanvaarding van die erfporsie nie (slegs in geval van werklike aanvaarding, wanneer die sperdatum gemis word).

Ek het by my oom se huis gewoon .. ek het geen ouers nie .. my oom is oorlede, wat kan ek beweer as my oom 'n tweede vrou het en hy van sy eerste vrou geskei het ??
Ingevolge artikel 1142 van die burgerlike wetboek van die Russiese Federasie is die erfgename van die eerste fase die kinders, ouers en die gade (geregistreerde huwelik) van die erflater. Die daaropvolgende ry erf slegs as daar geen vorige is nie.

Ek en my man is geskei, die seun was gelukkig in die huwelik. Die moeder van die eksman is dood, die woonstel het oorgebly, hy is die erfgenaam van die eerste fase. Het ons gewone seun die regte op hierdie woonstel? Sy moeder is ook 'n huurder in 'n ander woonstel, waar slegs my eksman en ons gewone seun geregistreer is. Is hierdie woonstel 'n landgoed en vir wie?
die erfgename van die eerste prioriteit volgens die wet is kinders, ouers en eggenote van die oorledene in 'n geregistreerde huwelik. Kleinkinders erf slegs by verteenwoordiging (in plaas van hul ouers wat vroeër oumas gesterf het). Wat 'n ander woonstel betref - as hierdie woonstel of sy deel die eiendom van die erflater is, is dit ingesluit by die erfdeel.

My broer is oorlede, hy het 3 com. plat. Ons het hierdie woonstel by my ma geërf. Hy word oorleef deur 'n vrou en twee kinders uit sy eerste huwelik. Is ek geregtig op hierdie woonstel? Ek het my aandeel in hierdie woonstel gedurende sy leeftyd aan my broer gegee.
As daar erfgename van die eerste orde is (kinders en 'n gade in 'n geregistreerde huwelik), kan daaropvolgende bevele nie erf nie.

My broer is dood. Hy het 3 kamers oor. woonstel, direkte erfgename, vrou en kinders. Ons het hierdie woonstel by my ma geërf. Het ek enige reg op hierdie woonstel?
Die erfgename volgens die wet van die eerste fase is die kinders, eggenoot en ouers van die oorledene, en die tweede fase kan slegs erf as die erfgename van die eerste fase nie die erfenis aanvaar nie.

vertel my asseblief . my ma is oorlede .. waar om te begin. om 'n woonstel te erf en watter dokumente hiervoor benodig word.
U moet 'n aansoek by die notaris indien vir die aanvaarding van die erfenis en 'n erfsaak aanhangig maak. Dit is nodig om die oorspronklike oorsprong van die doodsertifikaat, u geboortesertifikaat en 'n sertifikaat van die laaste verblyfplek van die erflater aan te bied.

Goeie dag. Vertel my asseblief hoe lank dit my sal neem om die motor weg te gooi na die dood van die eienaar as ek die direkte en enigste erfgenaam is
Binne 6 maande na die dood van die erflater is dit nodig om 'n erfsaak te open en 'n sertifikaat te bekom van die reg om die eiendom van die erflater te beërwe. Op grond van 'n erfsertifikaat kan u dokumente vir u motor op u naam opstel en daarvan wegdoen.

My pa het die huis aan my bemaak. Na sy dood het ek 5/6 van die aandeel gekry, en 1/6 is na my moeder as 'n verpligte aandeel in die erfenis. My moeder is 3 jaar gelede oorlede, ek het nie haar aandeel vir myself geregistreer nie. Het ek die reg na die hele huis. Ek is self 'n gestremde persoon van die 2de groep en 'n pensioenaris.
U is die wettige erfgenaam van u moeder se eiendom, insluitend 1/6 van die erfdeel van die huis.Stel die erfenis in u guns op.

op 4-jarige ouderdom is ek deur 'n persoon aangeneem, op 8-jarige ouderdom het my moeder my na 'n ander stad geneem. Ek is later daar geregistreer, my moeder het my ontslaan. oupa is oorlede, hierdie persoon wat aangeneem het, is oorlede, ouma het gebly, sy is in 'n ernstige toestand. hulle het ook nie meer kinders en kleinkinders nie. Is ek erfgenaam?
Die erfgename van die eerste orde volgens wet is eggenote, ouers en kinders, insluitend aangenome kinders, van 'n dooie persoon.

Hallo. My moeder is oorlede in 1994, my pa is oorlede in 2006, die geprivatiseerde woonstel het oorgebly. In die woonstel het ek net 'n geregistreerde suster. Op die oomblik is ek in die buiteland. Nou woon my suster en haar gesin daar. My suster wil 1/2 van die woonstel vir haarself registreer. Wat is haar regte? Kan ek hierdie woonstel registreer? Kan my dogter dit deur my volmag sonder my reël? Is daar 'n wet waarvolgens niemand die woonstel oor 14 jaar neem as niemand 'n woonstel geërf het nie, maar dat ek wel in hierdie woonstel geregistreer is? e-pos: [email protected] (Margarita)
Ongeag wie in die woonstel geregistreer (geregistreer) is, u en die Setra is die erfgename van die eerste fase na die dood van u vader vir alle eiendom in gelyke dele, volgens vanaf st. 1142 van die burgerlike wetboek van die Russiese Federasie.

Hallo, maak die situasie duidelik, die vader is oorlede, ek is 'n dogter van my eerste broer, ek het 'n seun van my tweede broer, my tweede huwelik is ook geskei. pa se ma leef nog. wie sal die eerste reël betree. hoe die erfenis verdeel kan word, is daar geen testament of donasie nie. Dankie. Waar in Omsk kan u uitvind oor u vader se eiendom?
Die erfgename van die eerste fase is ouers, gades en kinders uit alle huwelike in gelyke dele, volgens vanaf st. 1142 van die burgerlike wetboek van die Russiese Federasie. Inligting oor die eiendom van die erflater kan verkry word by die owerhede wat die registrasie van regte op vaste eiendom en transaksies doen.

watter aandeel kry die seun na die dood van sy vader, as hy 'n tweede keer trou, maar hy het nie meer kinders gehad nie, die eggenoot is 'n werkende pensioenaris en sy het kinders
Die erfgename van die eerste fase is ouers, gades en kinders uit alle huwelike in gelyke dele, volgens vanaf st. 1142 van die burgerlike wetboek van die Russiese Federasie. As daar 'n testament is, sal dit eers geprioritiseer en oorweeg word.

Hallo! My vrou se ouma is 5 maande gelede oorlede. Die probleem is dat die direkte erfgenaam die ouma se seun is, dit wil sê my vrou se vader. Ek en my vrou het my ouma op ons eie koste begrawe. My ouma het besparings op haar boek gehad. Die vader is 'n chroniese alkoholis en het geen idee van die erfenis nie, en het nie aan die grootmaak van sy dogter deelgeneem nie. Die spaarboek is by die vrou. Kom my vrou in staat om aansoek te doen vir 'n erfenis?
Kleinkinders erf slegs volgens paragraaf 2 van artikel 1142 van die burgerlike wetboek van die Russiese Federasie deur die reg van verteenwoordiging.

My pa is oorlede en daar is 'n woonstel wat niemand geregistreer het nie, behalwe hy. daar is kinders: 'n seun en 'n dogter. Die dogter wil nie 'n erfenis aangaan nie, die notaris sê dat die dogter 'n weiering moet kom skryf, daarvoor moet betaal, anders sal haar kinders op hierdie eiendom aanspraak maak. Vraag: praat die notaris die waarheid of wil hy net ekstra geld kry vir die skryf van die weiering?
Die aanvaarding of verwerping van die erfenis moet genoteer word, anders sal die dogter se aandeel oop wees.

Hallo. My oupa en ouma het in die Tambov-streek gewoon, my ouma is in 2006 oorlede, my pa (Sergey) en oupa het om erfenis aansoek gedoen. Ses maande later het hulle 'n erfenis aangegaan, die oupa sterf onmiddellik, nadat die erfenis geformaliseer is. My pa kom skryf 'n aansoek om erfenis vir my oupa, die saak is geopen, my pa moes oor ses maande kom, maar hy het siek geword en is in 2007 dood sonder om sy oupa te erf. Vader het self in die streek van Moskou gewoon. Vraag: Hoe kan ek dit nou beërwe? Dit is nie duidelik na wie om aan te sluit, na oupa of vader nie. En waar om in te gaan, my oupa of vader se woonplek. Volgens die dokumente het die vader immers geen erfenis nie. Daar is, benewens die grond, ook kontantdeposito's wat nie by die ouma onttrek is nie. En die huidige bydraes tot die oupa. Dankie by voorbaat, ek sien uit daarna om te hoor.
U moet 'n erfsaak aanhangig maak na die dood van u vader op die plek van sy laaste registrasie. Daar word van u vader beskou dat hy die erfenis eintlik na u oupa oorneem, en hy op sy beurt na u ouma, maar sy erfreg nie geformaliseer het nie.

GOEIE DAG! SULKE SITUASIE: OUMAN HET 'N HUIS EN' N GROND VIR DRIE Dogters oorlede. EEN VAN HULLE VERSKAF DIE PLOT EN 1/3 VAN DIE HUIS AMPTELIK, d.w.s. DAAR IS 'N CADASTRE-AANTAL VAN DIE GROND EN' N SERTIFIKAAT VIR 1/3 VAN DIE HUIS. DIE ANDER TEKEN NIE DOC-MAAR NIE (WIL HULLE NIE EN SO ALLES GESKIK IS). EEN VAN DIE SUSTERS IS REEDS GESTERF.WIE ERF HAAR AANDE? HAAR DOGTER OF SUSTER IS NATUURLIK OMDAT HUL MOEDER SE HUIS, MAAR DIE ERFENIS IS NIE DOKUMENTELIK VERSIER NIE?
In ooreenstemming met die wetgewing van die Russiese Federasie is die erfgename van die eerste fase die kinders, ouers en gades van die oorledene. Die suster is die erfgenaam van die tweede orde en erf slegs as die erfgename van die eerste orde die erfenis weier of dit nie aanvaar nie.

Na die dood van haar eksman, wat in Kazakstan gewoon het, het pensioenbesparings gebly. Kan kinders wat in die Russiese Federasie woon dit gebruik, en waar om te begin?
Dit is nodig om die erfenis na die oorlede vader te aanvaar deur 'n verklaring daaroor by die kantoor van die notaris te skryf en dit na die notaris in Kazakstan te stuur op die plek van registrasie van die erflater.

Goeie dag! My pa is onlangs oorlede. Ons het drie erfgename. Sy suster, 'n seun uit 'n tweede huwelik, en ek is 'n dogter uit my eerste huwelik. Hy het 'n huis en grond verlaat. Hy was alleen daar geregistreer. Maar hy het nie dokumente opgestel nie. vir die huis en grond na sy dood. oupa wat 10 jaar gelede oorlede is. Vertel ASB in watter aandele die erfdeel verdeel kan word. En hoe kan ons dokumente vir die huis en grond opstel, elkeen vir homself?
Die erfgename volgens die wet van die eerste fase is die kinders, ouers en eggenote van die oorledene. Sy susters, broers en dogters en tantes is die volgende ry en erf slegs as die vorige ry nie die erfenis wou aanvaar nie of dit nie aanvaar het nie. U vader was die erfgenaam na u oupa wat die erfenis aanvaar het, maar sy erfreg nie geformaliseer het nie. Doen aansoek by die notariskantoor in u vader se woonplek met 'n aansoek om aanvaarding van die erfenis en aanvaar binne die raamwerk van die erfsaak die erfenis en eiendom van u oupa, wie u erfgenaam kragtens die wet was.

Hallo. Vertel my, my oom is die eienaar van die huis, sy vrou is oorlede, maar daar is meer as 'n half jaar verby en hy het nie die eienaarskap van sy vrou se aandeel aangegaan nie, omdat. hy is in die tronk. Hulle het 'n seun, watter aandeel het die seun in die huis, die testament van die moeder was nie haar deel nie. Die huis is lank voor sy geboorte gekoop, en in die huwelik. Wat moet nou gedoen word? aandeel het die seun as hy nie die eienaarskap oorgeneem het nie?
Die erfgename volgens die wet van die eerste fase is die kinders, ouers en eggenote van die oorledene in gelyke verdeling. Dit is nodig om 'n erfsaak by die notaris aan te bring op die plek van die laaste registrasie van die erflater en 'n sertifikaat te bekom. van die reg op erf vir sy aandeel.

Hallo. My man se ma is oorlede. Die oorledene is al meer as 20 jaar getroud. Gedurende hul lewe saam met haar man se stiefpa het hulle 2 motors gekoop. Die motors is by die stiefpa geregistreer. Na die dood van my moeder het 'n residensiële gebou oorgebly (die eienaar is een moeder). Watter deel van die eiendom sal my man besit? Is hy 'n gestremde persoon van die 2de groep? Sal die huis in gelyke aandele geërf word?
Die erfgename volgens die wet van die eerste fase is die kinders, ouers en eggenote van die oorledene in gelyke verdeling. Dit is nodig om 'n erfsaak by die notaris aan te bring op die plek van die laaste registrasie van die erflater en 'n sertifikaat te bekom. van die reg op erf vir sy aandeel.

Hallo. Ons het so 'n situasie. My man se ouma is vyf jaar gelede dood, sonder dat sy tyd gehad het om 'n testament op te los, en sy het twee familielede gehad en 'n derde man uit haar eerste huwelik. Sy en haar man was nie geregistreer nie, haar man is ook oorlede. man se pa is ook dood kort nadat hy nie tyd gehad het om 'n residensiële gebou te erf nie. In hierdie huis is my ouma se eie seun, wat nienie 'n vrou nie, nie kinders nie. Wat ook gesterf het en hy het niemand meer van sy familie oor nie, net 'n broerskind en 'n broer van sy vader wat in 'n ander dorp woon. Vertel my asseblief wie die grootste aanspraakmaker op hierdie huis is, en of my man het 'n aandeel uit hierdie huis ...
Die erfgenaam van die tweede fase is die broer van die oorledene. Artikel 1143 van die burgerlike wetboek van die Russiese Federasie.

Hallo, ek is die erfgenaam van die eerste bestelling, maar ek het 'n probleem. Ek het uitgevind dat my pa 60,000 roebels op sy pensioenkaart gehad het, maar die volgende dag na sy dood is hierdie geld deur sy broer van die rekening onttrek. Die notaris weier om navraag by die banke te doen. My pa het ook 'n eenvertrekwoonstel, 'n motor en 'n stuk grond gehad, maar my oorlede vader se broer weier om die dokumente aan die eiendom te oorhandig. Vertel my wat om in hierdie situasie te doen.
Op grond waarvan weier die notaris u 'n versoek aan die bank te rig? Gaan hof toe met 'n verklaring om die verkryging van 'n sertifikaat van die erfreg te belemmer.

Hallo, my ouers is drie jaar gelede geskei, my pa is 'n tweede keer getroud, woon minder as 'n jaar by sy wettige tweede vrou en sterf anderhalf jaar gelede aan 'n hartaanval. na die dood het die eiendom oorgebly: 'n motorhuis wat in die eerste huwelik gekoop is, 'n Lada-motor wat in die eerste huwelik gekoop is, en 'n jeep wat in 'n tweede huwelik gekoop is, maar met die geld van 'n minibus wat in die eerste huwelik gekoop is. Ook tydens die dood was daar 'n lening van 190 duisend roebels wat in die tweede huwelik geneem is om 'n trein te koop. Hoe sal dit alles verdeel word tussen my (my dogter is 24 jaar oud), my broer, wat by ons woon (ten tyde van sy dood was hy hoegenaamd op skool, nou studeer hy 19 jaar aan 'n tegniese skool ) en sy tweede vrou (hulle het geen kinders gehad nie).
Die erfgename van die eerste prioriteit op die eiendom van die erflater is die kinders uit alle huwelike, die gade in die huwelik wat tydens die dood geregistreer is, en die ouers van die oorledene in gelyke dele elk.

Is ek geregtig op die woonruimte (ander erfenis) van my oorlede biologiese vader, wat amptelik afstand gedoen het van sy ouerregte toe ek een jaar oud was? Ek is nou 41. Ek is op twee-jarige ouderdom deur 'n ander persoon aangeneem. Na die egskeiding van my ma is hy met 'n ander vrou getroud, maar het nie gesamentlike kinders nie, en het hy nie haar kind aangeneem nie (nie aangeneem nie). Die biologiese vader is 4-4,5 jaar gelede oorlede. Ek het van sy dood in November 2010 verneem.
Ingevolge klousule 3 van artikel 1147 van die burgerlike wetboek van die Russiese Federasie In die geval wanneer die aangenome kind, volgens die Gesinswet van die Russiese Federasie, deur 'n hofbeslissing die betrekkinge met een van die ouers of ander familielede van oorsprong, die aangenome kind en sy nageslag erf volgens wet na die dood van hierdie familielede, en laasgenoemde erf volgens wet na die dood van die aangenome seun en sy nageslag.

hallo, sê my asseblief, ouma is dood, sy het 'n woonstel en 'n dacha in die helfte saam met haar oupa. Benewens die oupa, is die kleindogter ook in die woonstel geregistreer, dit wil sê ek. Wat moet u doen met die ouma se aandeel vir 'n woonstel en 'n somerwoning, hoe om vir 'n oupa of kinders in te skryf (sy het 2 dogters), en is dit nodig om enigiets te herregistreer? Miskien gaan alles oor 'n half jaar na haar man, dit wil sê na haar oupa? Of is dit beter om vroeër aansoek te doen? Dankie.
Die erfgename van die eerste prioriteit op die eiendom van die erflater is die kinders uit alle huwelike, die gade in die huwelik wat tydens die dood geregistreer is, en die ouers van die oorledene in gelyke dele elk. Al word die oupa geag die erfenis na sy eggenoot te aanvaar, dan sal die erfgename moet bewys dat dit die aanvaarding daarvan is wanneer hulle die erfenis na die oupa ontvang.

Het die oorlede kind die reg op 'n deel van die eiendom wat voor die huwelik geërf word?
Die erfgename van die eerste fase is die kinders, ouers en eggenote van die oorledene in gelyke dele. Die boedel bevat al die goed wat tydens sy dood aan die erflater behoort het.

Hallo. My man het 2 woonstelle vir homself geprivatiseer. Nou is hy dood en die erfenis word in my en my kinders in gelyke dele verdeel.Vertel my as ek die hele tyd een woonstel waarin ek gewoon het, geregistreer kan word, en ook alle kostes daarvoor betaal. Die meeste van my kinders is gereed om hul aandele aan my te skenk, maar 'n mens weier bloot om net te verkoop. Vertel my hoe om te wees. Ek het nie geld nie, ek is 'n pensioenaris. Dankie.
Aangesien u die erfgenaam is van 'n aandeel in 'n ander woonstel, kan u 'n ooreenkoms sluit oor die verdeling van die erfenis, waarin u u aandeel in een woonstel kan verreken vir u seun se aandeel in 'n ander woonstel.

Hallo! 'N Gesin van vyf (man, vrou, 1 dogter, 2 dogter, seun) het 'n woonstel met 4 kamers wat vir 4 mense geprivatiseer is: man, vrou - die huwelik is nie geregistreer nie. 1 dogter en haar seun (kleinseun). In Februarie 2010 is die man oorlede, die erfgename het die erfperiode misgeloop, en nou herstel twee erfgename (2 dogter en seun) wat apart in hul huis woon, die erfperiode deur die hof. 'N Jaar later sterf 1 dogter wat 1/4 deel van die woonstel het. In watter volgorde moet die oorblywende eienaars nou voortgaan om die erfenis te formaliseer.
Die erfgename volgens die wet van die eerste fase is volgens vanaf st. 1142 van die burgerlike wetboek van die Russiese Federasie, kinders, ouers en gades van die oorledene. Na die oorlede dogter is die erfgename haar moeder, seun en eggenoot (indien enige). En ook alle erfgename van die 1 dogter het die reg op 'n aandeel in die erfenis van die vader, aangesien die 1 dogter beskou word as die erfenis (gesamentlike eiendom), maar haar erfreg nie geformaliseer het nie.

Hallo! Verduidelik die situasie asseblief. Sy is 1 maand getroud, woon 1,5 jaar saam, haar man sterf, sy dogter is 20 jaar oud. Twee kamers in 'n gemeenskaplike woonstel wat vir 'n man en sy dogter geprivatiseer is. Ek is nie daar geregistreer nie, het ek regte op 1/2 kamer in 'n gemeenskaplike woonstel wat aan my man behoort, en watter regte het ek ten opsigte van erfenis? Dankie by voorbaat! Beste groete, Olga
Die erfgename volgens die wet van die eerste fase is die ouers, die gade in 'n geregistreerde huwelik en kinders uit alle huwelike van die oorledene in gelyke dele. As die eiendom gedurende die huwelik teen 'n fooi (dws vir geld) verkry is, kan die voormalige eggenoot 'n gemeenskaplike aandeel in sodanige eiendom toeken (1/2 van die totale eiendom), indien die eiendom geprivatiseer word (dit wil sê gratis deur die staat gereël), dan word die huweliksgedeelte in so 'n geval nie toegeken nie. Alle ander eiendom word in gelyke aandele onder die erfgename verdeel, ongeag waar hulle geregistreer is (geregistreer).

Hallo! Vertel my asseblief hoe ek in hierdie situasie moet wees: My ma het saam met my vader in 'n burgerlike huwelik gewoon. Ons het in die stad Kachkanar, Sverdlovsk-streek, gewoon. My pa het nie alimentasie vir my betaal nie, en het nie in die onderwys of finansieel gehelp nie. Hy het 'n woonstel met 2 kamers gehad en die huis by testament geërf. In 1993 het ek en my ma in die Nizhny Novgorod-streek gaan woon. Toe het ons by vriende verneem dat my pa swaar begin drink het en die woonstel verkoop het, na 'n kleiner een verander het. Daarna het hy weer die woonstel verander. Ses maande gelede het ek verneem dat my vader in die stad Nizhnyaya Tura, Sverdlovsk-streek, woon, en sy dogter woon daar uit sy eerste huwelik. My pa is onlangs oorlede. Het ek erfreg? Is dit moontlik om op een of ander manier uit te vind of hy enige eiendom (woonstel, huis) het? Watter stappe moet ek neem om erfregte te word? Dankie by voorbaat
As die testateur u gedurende sy leeftyd amptelik as sy kind erken het, en u 'n geboortesertifikaat het, waar die testateur deur u vader aangedui word, dan is dit volgens vanaf st. 1142 van die burgerlike wetboek van die Russiese Federasie, is u die erfgenaam van die eerste fase op gelyke basis met die ander kinders van die erflater in gelyke verdeling. Om die erfenis te aanvaar, moet u 'n aansoek om aanvaarding van die erfenis by 'n notaris indien by die plek waar u vader die laaste keer geregistreer het.

My pa is oorlede. Hy word agtergelaat met 'n 85-jarige ma wat nooit by hom gewoon het nie en nie in die huis geregistreer is nie. my ma en sy vrou is in die huis geregistreer. Op watter erfdeel is ons geregtig?
Ingevolge artikel 1142 van die burgerlike wetboek van die Russiese Federasie is die erfgename van die eerste fase kinders, ouers en gades van die oorledene, ongeag waar hulle geregistreer is, in gelyke aandele.

My pa is oorlede. Hy het drie erfgename oor: sy 85-jarige ma wat nie woon nie en nie in die huis geregistreer is nie, sy vrou en ek is sy seun, wat in hierdie huis geregistreer is. Op watter erfdeel is ons geregtig? Wat gebeur as niemand na 6 maande erfenis aangaan nie? Wat gebeur as ons 'n erfenis aangaan na die dood van die vader se moeder?
Ingevolge artikel 1142 van die burgerlike wetboek van die Russiese Federasie is die erfgename van die eerste fase kinders, ouers en gades van die oorledene, ongeag waar hulle geregistreer is, in gelyke aandele. Aandele word vir alle erfgename behou totdat anders bewys word (werklike aanvaarding of nie-aanvaarding van die erfenis). Na die dood van die ouma sal die erfgenaam deur die reg van verteenwoordiging die kleinseun wees, vgl. met klousule 2 van artikel 1142 van die burgerlike wetboek van die Russiese Federasie.

Hallo, my pa is oorlede, wat ek nie geken het nie, hy het 'n vrou wat tans sterf. Hulle het 'n drieslaapkamerwoonstel. kan aansoek doen om 'n aandeel in hierdie woonstel na die dood van my vader se vrou?
U is volgens wet die erfgenaam van u vader op grond van Art. 1142 van die burgerlike wetboek van die Russiese Federasie. En na sy vrou kan slegs die erfgenaam van die testament wees.

Ons woon in 'n huis wat aan ons oupa behoort het. 'N Jaar gelede is hy dood, die huis is nog nie by ouma geregistreer nie. Hulle het drie kinders, twee susters, hulle het hul eie huisvesting en 'n seun wat by sy moeder woon en sy gesin, by sy vader Ons is drie, ons is almal in hierdie huis geregistreer. Nadat die huis by my ouma geregistreer is, hoe sal dit verdeel word, watter deel kry my pa?
Die erfgename volgens die wet van die eerste fase is die kinders, eggenoot en ouers van die erflater in gelyke dele, ongeag waar die erfgename geregistreer is. As daar geen oupa se ouers is nie, word die erfenis gevolglik in vier verdeel. As die huis tydens die huwelik van die grootouers vir geld gekoop is, is die ouma geregtig op 'n huweliksaandeel in die erfenis - dit is 1/2 aandeel en die oorblywende 1/2 aandeel word verdeel tussen vier erfgename, insluitend die ouma. Gevolglik sal daar drie erfgename na die ouma wees - haar kinders (as sy nie weer voor haar dood trou nie)

hallo. in 1984 is ek geskei en my man is 'n tweede keer getroud. hy het 'n kamer in 'n gemeenskaplike woonstel gehad, hy het ingetrek in die woonstel van sy tweede vrou, en haar eksman het in my eksman se kamer getrek en geregistreer. My eksman is agt jaar gelede oorlede, en ek het dit per ongeluk heeltemal uitgevind. uit die huwelik met hom het ek 2 kinders - gebore in 1972 en 1982. hy het geen kinders uit sy tweede huwelik nie, en die woonstel is geprivatiseer. of my kinders geregtig is op 'n deel van die erfenis. waar om te begin, waarheen.
As daar geen testament is nie, is die erfgename van die eerste orde volgens wet die eggenoot, kinders en ouers van die erflater in gelyke verdeling. Om die erfenis te aanvaar, is dit nodig om binne 6 maande vanaf die dood van die erflater 'n aansoek by die notariskantoor in te dien vir die aanvaarding van die erfenis.

Hallo, my ma het 'n tweede keer met haar man getrou, hulle het 25 jaar geleef, hulle het 'n gesamentlike kind van 14 jaar oud. ja vir 18 jaar, op die oomblik wil sy haar aandeel hê. eiendom, woonstel, dacha, motor op krediet vir hom) hoe om eiendom te verdeel en hoe om voort te gaan sodat sy niks te kry het nie, aangesien sy nie in die begrafnis, hulle het ons 100 tr. gekry (hulle sê jou gril), moenie op my gewete druk nie, ek nie.) byvoorbaat dankie vir jou antwoord
Ingevolge artikel 1142 van die burgerlike wetboek van die Russiese Federasie is die erfgename van die eerste fase volgens wet kinders uit alle huwelike, die ouers en eggenoot van die oorledene. Aanvaarding of verwerping van erfenis is die reg van 'n burger en dit kan slegs in die hof ontneem word as dit erken word as 'n onwaardige erfgenaam volgens met artikel 1117 van die burgerlike wetboek van die Russiese Federasie. Die gade het die reg op die toekenning van 'n huweliksaandeel in die eiendom wat in die huwelik verkry word - dit is 1/2 van die totale eiendom.En die res van die aandeel word verdeel in alle erfgename, insluitend die gade. Die skuld van die erflater word ook in alle erfgename verdeel volgens hul aandele in die erfenis.

Hallo! My man het 'n woonstel in 'n koöperatiewe huis. Ek is nie in hierdie woonstel geregistreer nie. Die man het 'n ma en 'n broer. Het ek die reg om 'n deel van die woonstel te erf in geval van my man se dood? Dankie vir die hulp.
Die erfgename ingevolge die wet van die eerste fase is die kinders, ouers en eggenote van die oorledene in gelyke dele, ongeag waar die erfgename geregistreer is. As die woonstel tydens die huwelik gekoop is, het die gade die reg om 'n huweliksaandeel in gemeenskaplike eiendom toe te ken - 1/2 aandeel. En die oorblywende 1/2 deel van die eiendom sal in gelyke dele verdeel word tussen al die erfgename, insluitende die eggenoot.

Daar is 2 eienaars (moeder, jonger seun), en die ouer het geen eiendomsreg nie. As die moeder sterf, hoe sal die erfenis tussen die broers verdeel word?
Die aandeel van die oorledene sal gelykop onder die erfgename verdeel word, ongeag hul eiendom.

Die man het 'n eksvrou wat in sy woonstel geregistreer is. Die man is die eienaar en ek is al 4 jaar met my man getroud, maar nie geregistreer nie. As die man sterf, wie sal die erfenis beërwe en hoe?
Die erfgename ingevolge die wet van die eerste fase is die kinders, ouers en eggenote van die oorledene in gelyke dele, ongeag waar die erfgename geregistreer is. As die woonstel tydens die huwelik gekoop is, het die gade die reg om 'n huweliksaandeel in gemeenskaplike eiendom toe te ken - 1/2 aandeel. En die oorblywende 1/2 deel van die eiendom sal in gelyke dele verdeel word tussen al die erfgename, insluitende die eggenoot.

Ons vader is oorlede. Hy het drie volwasse kinders oor. Ten tyde van die vader se dood is een van die kinders in sy huis geregistreer, en die ander twee nie. Watter van die drie het die eerste erfenis, en hoeveel van die drie sal die erfenis hê?
Die erfgename ingevolge die wet van die eerste fase is die kinders, ouers en eggenote van die oorledene in gelyke dele, ongeag waar die erfgename geregistreer is. As die woonstel tydens die huwelik gekoop is, het die gade die reg om 'n huweliksaandeel in gemeenskaplike eiendom toe te ken - 1/2 aandeel. En die oorblywende 1/2 deel van die eiendom sal in gelyke dele verdeel word tussen al die erfgename, insluitende die eggenoot.

sal die vrou of sy kinders na die dood van 'n eggenoot die woonstel na sy dood beërwe?
Die erfgename volgens die wet van die eerste fase is die kinders, ouers en eggenote van die oorledene in gelyke dele.

Hallo! Nou gaan ek die erfenis van 'n woonstel aan - daar sal 2/3 van my en 1/3 van my minderjarige seun wees. Ek het besluit om 2 kamers te verkoop. woonstel en koop 1 kamer. in 'n nuwer huis. In voogdyskap het hulle my toegelaat as ek die hele woonstel vir 'n nuwe onvolmaakte seun in sy eiendom registreer. Maar God verbied, daar gebeur iets met my seun.
Die erfgename onder die wet van die eerste fase is die kinders, OUERS en eggenote van die oorledene. U sal die erfgenaam van u seun se boedel wees.

Hallo. My pa is oorlede. Hy het by sy stiefma in 'n ander stad gewoon. Albei is afgetredenes. Ek het ook 'n broer (hy wil die erfenis in my guns prysgee). Die stiefma het drie kinders. Die vader het 'n huis met grond, 'n motor en miskien iets anders besit (hoe weet jy wat?). Die stiefma besit nog 'n huis met grond. Maar dit alles is reeds gedurende die huwelikstydperk verkry. Wat sal ek erf as daar geen testament is nie?
Ingevolge artikel 1142 van die burgerlike wetboek van die Russiese Federasie is die erfgename van die eerste fase kinders, ouers en eggenote van die oorledene in gelyke aandele vir al die eiendom van die erflater. Ingevolge artikel 34 van die RF IC het die langslewende egter die reg om 'n huweliksaandeel (1/2 dloya) toe te ken in alle eiendom wat tydens die huwelik verkry is, teen vergoeding. Eerstens sal 1/2 deel aan die gade toegeken word, en dan word die oorblywende 1/2 deel van die erfenis verdeel onder alle erfgename, insluitend en eggenoot.

Ek het in Februarie 2011. vader is oorlede. Die tweede vrou het die feit van die dood verberg (sy het dit per ongeluk uitgevind).Hoe soek 'n notaris erfgename (is dit moontlik om die feit van die geboorte van kinders uit die eerste huwelik te verberg)? Hoe om u reg op 'n gedeelte van die erfenis op te eis (ek het geen sterfte-dokumente nie, ek weet ook nie waar die eiendom is nie).
Dit is nodig om die erfenis binne 6 maande na die dood van die erflater te aanvaar. U moet 'n tweede sterfbewys van u vader by die registrasiekantoor bekom deur u geboortesertifikaat aan te bied (en, as my van getroud is, 'n huweliksertifikaat). Met hierdie dokumente moet u kontak maak met die notariskantoor waarin u vader se eggenoot die erfsaak geopen het en 'n verklaring skryf oor u aanvaarding van die erfenis deur die wet. Eiendomsdokumente word in een lêer versamel. As die eggenoot van die vader hulle reeds by die erfsaak ingedien het, maak dit u makliker om 'n sertifikaat van die erfreg vir u aandeel te ontvang.

Hallo! Vertel my, my man se woonstel is geformaliseer in die bestuur van die federale diens vir staatsregistrasie van kadaster en kartografie 2 jaar gelede in gesamentlike besit, nou is die man oorlede, wat die erfgenaam van hierdie woonstel is (as die man nie vertrek het nie 'n erfenis), maar ons het 3 kinders by hom, en hy het ook 2 kinders uit sy eerste huwelik? Dankie.
As u man nie 'n testament op sy eiendom nagelaat het nie, is die erfgename volgens wet ingevolge vanaf st. 1142 van die burgerlike wetboek van die Russiese Federasie sal kinders (uit alle huwelike) wees, ouers en eggenote van die oorledene in gelyke dele slegs vir die eiendom van die erflater. U aandeel in die woonstel sal by u bly, en u gade se aandeel word volgens die verdeling verdeel met erfreg.

Hallo! Ek het die volgende situasie: 'n woonstel word geprivatiseer vir drie mense, 'n ouma, 'n dogter, 'n kleindogter. Die ouma is oorlede en sy het nog 'n dogter wat nie aan die privatisering deelgeneem het nie. Die dogter wat nie aan die privatisering deelgeneem het nie, sal die erfenis beërwe en watter erfenis sy kan kry, sy het haar eie huis en sy is geregistreer op die plek van koshuis, het die ouma nog voogdyskap vir die kleindogter geformaliseer, watter rol speel dit? Dankie by voorbaat vir u antwoord!
Volgens die wet is die erfgename van die eerste orde die kinders, ouers en eggenote van die oorledene, ongeag waar hulle geregistreer is. Albei dogters sal aansoek doen vir 1/3 van die aandeel in die woonstel in gelyke aandele. Die oorblywende 2/3 van die deel van die woonstel bly by ander eienaars (dogter en kleindogter) as hul persoonlike eiendom.

Ek het ongelukkig 'n broer gehad, hy is oorlede, na die dood het hy 'n woonstel, 'n somerhuis verlaat, en hy het ook 'n dogter, sy is 20 jaar oud, erf sy al die eiendom? Of is ek as suster ook het u die reg om te deel? help asseblief, verduidelik
Die dogter is wettiglik die erfgenaam van die eerste fase van Art. 1142 van die burgerlike wetboek van die Russiese Federasie. En die erfgename van die volgende stadiums (suster, die erfgenaam van die 2de fase) erf slegs as die erfgename van die vorige fase nie die erfenis aanvaar of dit laat vaar het nie.

Hallo. Kan die buite-egtelike kinders van my man die regte op sy woonstel hê? Die voormalige byvrou dreig om DNA te maak om vaderskap te bevestig en maak deel uit van die leefruimte. beste groete Vera
As die hof die regte van vaderskap erken, sal alle kinders erfgename wees.

Na Petrus se dood beweer hulle die erfenis: sy vrou, sy suster is gestremd van die 1ste groep, 2 van sy dogters en broerskind, hoe moet die erfdeel verdeel word?
As daar geen testament is nie, sal die erfgename volgens die wet van die eerste prioriteit ingevolge met artikel 1142 van die burgerlike wetboek van die Russiese Federasie sal daar kinders en die eggenoot van die erflater wees. 'N Gestremde suster sal 'n deel van die boedel van die erflater erf indien dit minstens 'n jaar van hom afhanklik was voor die dood van die erflater. Die neef is die erfgenaam van daaropvolgende bevele en erf slegs as die erfgename van die vorige bestellings nie die erfenis aanvaar of dit laat vaar het nie.

Hallo! In Desember 2008. ouma gesterf het, het hulle nie by 'n notaris aansoek gedoen om 'n sertifikaat van die erfreg te verkry nie, omdat Die ouma het niks van waarde gehad nie, die woonstel waarin die ouma gewoon het, is aan een van haar kleinkinders geprivatiseer.Onlangs, onder die persoonlike besittings van my ouma, is 'n spaarboek ontdek met 'n pensioenbydrae van 56 000 roebels. Die sperdatums vir die aanvaarding van die erfenis is misgeloop, die seun van die oorledene, die enigste erfgenaam van die eerste fase, het nie erfreg ingegaan nie, onmiddellik na die dood van sy moeder het hy ernstig siek geword, 'n hartoperasie ondergaan, 'n lang tyd herstel (tot September 2009) Is dit nou moontlik om hierdie geld te kry, en wie kan dit doen - die kleinseun aan wie die woonstel geprivatiseer word, of die seun van die oorledene wat nie erfreg aangegaan het nie?
Die erfgenaam volgens wet is die seun van die oorledene, die kleinseun kan slegs erf deur die reg van verteenwoordiging (klousule 2 van artikel 1142 van die burgerlike wetboek van die Russiese Federasie). Dit is slegs nodig om die erfenis (moontlik in die hof) te bewys dat die erfenis daadwerklik aanvaar word.

Hallo! Ek het so 'n probleem, my man is dood, in die ouerwoonstel wat hy 1/4 gehad het. Sy pa het sy kleinseun ten gunste van die erfenis geweier en sy moeder het dit aanvaar. Dit blyk dat 1/4 gedeel word deur 5 (seun 2, ek het 1, dogter 1 en skoonma 1. Die notaris ken nie 'n deel toe wat sê dat die dokumente vir die woonstel nie ingedien is nie, die aansoek vir die woonstel is geskryf. Maar die skoonma weier op alle moontlike wyse om dokumente te verskaf. Ons kommunikeer nie met haar nie, sy beweer dat ek niks sal kry nie? Vertel my wat om te doen, en waar om te begin kry 'n deel van die oorledene?
As die ander erfgenaam nie die dokumente aan u oorhandig nie of nie aan die kantoor van die notaris oorhandig nie, kan u met 'n eis teen u skoonma hof toe gaan om die verkryging van 'n erfsertifikaat te belemmer.

Sal ek 'n erfenis kan ontvang as die erfgenaam van die eerste fase nie 'n kwytskelding skryf nie?
Die erfgename van die daaropvolgende toue sal erf as die erfgename van die vorige ry nie die erfenis aanvaar het nie of almal geweier het.

Hallo! Ons het so 'n situasie. Die vrou se pa is oorlede. Hy het 'n woonstel met 1 kamer en sy vader en vrou is daar gebore. Toe hy siek was, het niemand behalwe ons hom versorg nie. Die vrou het die woonstel en al die ander betaal. Ons het hom ook begrawe. En toe, na die begrafnis, blyk dit dat hy 'n dogter en 'n seun in 'n ander land het. Sy sogenaamde dogter wil dus sy as kom haal. En sy beweer dat sy 'n woonstel het. Moet sy regte op hierdie woonstel hê as sy sy dogter blyk te wees? Word al die optrede van my vrou in ons guns in die hof in ag geneem (weliswaar) (huur, medisyne, begrafnis, ens., Ens.)
Erfers volgens die wet is die kinders, ouers en eggenote van die erflater in gelyke dele, ongeag waar hulle woon.

Hallo! Die man is van sy vrou geskei, maar hulle het nog steeds twee dogters wat besluit het om by hul ma te gaan woon. Die vader het al die onderhoud betaal, en nou woon hy in 'n burgerlike huwelik met 'n vrou met 'n kind. Kan die voormalige gesin aanspraak maak op sy erfenis?
Dogters sal volgens wet altyd sy erfgename wees, op gelyke basis met sy gade in 'n geregistreerde huwelik. Dit is slegs moontlik om die erfreg op testament te verander.

My vraag is dit. My ouma se suster, wat 'n dogter het, is oorlede. Die hele erfenis was om na haar / dogter te gaan, maar die dogter is ook dood. Nou kan my ouma ook die erfregte oorneem?
As daar geen erfgename van die eerste orde is nie, neem die erfgename van die volgende die erfenis oor. suster van die oorledene akk. vanaf st. 1143 van die burgerlike wetboek van die Russiese Federasie.

Goeie dag! My vraag is: ek het 'n dacha in gedeelde besit en die eienaar van 1/2 van die dacha is dood. Hy het 'n gestremde dogter gehad. 'N Jaar is verby en volgens die dokumente word die oorlede eienaar steeds as eienaar gelys, maar 'n prokureur uit die familie van die oorlede eienaar verseker ons dat die niggie in die eiendom gekom het en die bewys is 'n sertifikaat dat sy aansoek gedoen het om erfenis. . Dit is waar? Hulle lewer geen ander dokumente in nie, maar die gestremde dogter is afwesig. En ek het baie vrae oor die instandhouding van die gemeenskaplike eiendom. Die niggie skuil vir ons weg, en die huurders woon in die huis aan hul kant sonder 'n kontrak wat met ons ooreengekom is. Wat om te doen?
As die ongeskikte dogter leef, kan niemand haar van haar erfenis ontneem nie.Om amptelik van die geërfde eiendom ontslae te raak, is dit nodig om dokumente te bekom wat die eienaarskap van hierdie eiendom bevestig. Die sertifikaat van aanvaarding van die erfenis verleen die reg om eiendom te bestuur, maar nie weg te doen nie.

help my asseblief. 'n man (vrou) sterf in haar eiendom, 'n geprivatiseerde woonstel. Daar is geen familielede nie, geen kinders van haar eie nie, maar sy het 30 jaar in 'n burgerlike huwelik by my oom gewoon, hy is ook tien jaar oorlede. die vraag of 'n kleinniggie of neef van 'n gemeenregtelike man die reg het om aansoek te doen om die erfreg
Erfgename word volgens wet geroep om te erf in die volgorde van prioriteit soos bepaal in artikels 1142 - 1145 en 1148 van die burgerlike wetboek van die Russiese Federasie. Die erfgename van elke opeenvolgende tou erf as daar geen erfgename van die vorige toue is nie, dit wil sê as daar geen erfgename van die vorige toue is nie, het nie een van hulle die reg om te erf nie, óf hulle word almal uit die erfenis verwyder, óf ontneem van die erfenis, of nie een van hulle het die erfenis aanvaar nie, of alles wat hulle van die erfenis verloën het. Erfgename van dieselfde lyn moet in gelyke aandele erf, met die uitsondering van erfgename wat deur reg van verteenwoordiging erf. As daar nie sulke erfgename is nie, word die geërfde eiendom erken as 'n onttrekking.

Hallo! Vertel my: Na die dood van die vader is daar 'n kamer gelaat (daar was geen testament nie), die erfgename - die dogter en 2 seuns, die dogter het binne 6 maande die reg om te erf verklaar, maar 2 seuns het dit nie verklaar nie. Die vraag is: sal die dogter die hele erfenis ontvang of sal die seuns se aandele oop bly? (dit wil voorkom asof die seuns niks gaan verklaar en nêrens gaan aanbied nie)
'N Notaris sal 'n sertifikaat kan uitreik van die erfreg vir al die eiendom van die erflater indien ander erfgename hul houding ten opsigte van die geërfde eiendom uitspreek, anders bly die aandele oop totdat die saak in die hof besleg is.

My gewone vrou se vader is dood, behalwe haar, is haar moeder (die vrou van die oorledene) en haar minderjarige broer (die seun van die oorledene) in die huis geregistreer. Wie is die erfgenaam? In watter aandele word die huis verdeel? En het die moeder (vrou van die oorledene) die reg om die regte te swaai en te sê dat dit haar huis is en die mening van ander wat in hierdie huis geregistreer is, verontagsaam?
Die erfgename van die eerste orde is ouers, eggenote en kinders uit alle huwelike, ongeag waar hulle woon en watter eiendom hulle het. In die gesamentlike verkryde eiendom tydens die huwelik het die langslewende die reg op die toekenning van die huweliksaandeel (indien die eiendom vir geld verkry is, of die geld self) - 1/2 van die totale eiendom. En die oorblywende 1/2 deel van die eiendom sal verdeel word onder al die erfgename, insluitend die gade.

Silt saam met haar man vir 22 jaar het gesamentlike eiendom gemaak. Hoe sal dit verdeel word by die dood van 'n man as hy twee kinders uit sy eerste huwelik het?
Die erfgename van die eerste orde is ouers, eggenote en kinders uit alle huwelike, ongeag waar hulle woon en watter eiendom hulle het. In die gesamentlike verkryde eiendom tydens die huwelik het die langslewende die reg op die toekenning van die huweliksaandeel (indien die eiendom vir geld verkry is, of die geld self) - 1/2 van die totale eiendom. En die oorblywende 1/2 deel van die eiendom sal verdeel word onder al die erfgename, insluitend die gade.

Gedurende ons gesamentlike lewe het my man en ek 'n trekker gekoop wat geregistreer is en 'n strokie wat nie geregistreer is nie en daar is geen dokumente daarvoor nie. Wat kan kinders uit 'n eerste huwelik eis?
Die erfgename van die eerste orde is ouers, eggenote en kinders uit alle huwelike, ongeag. By gesamentlike verkryde eiendom tydens die huwelik het die langslewende die reg op die toekenning van 'n huweliksaandeel - 1/2 van die totale eiendom. En die oorblywende 1/2 deel van die eiendom sal verdeel word onder al die erfgename, insluitend die gade.

My oom het sedert 1999 1,5 jaar gelede in 'n burgerlike huwelik gewoon, sy is oorlede, daar is geen erfgename vir die woonstel nie, hy is sedert 1999 in die woonstel geregistreer. Daar was geen dokumente vir die woonstel toe die vrou gelewe het nie sy het die dokumente aan 'n vriend gegee vir bewaring, en nou sê sy dat sy geen dokumente het nie. Hoe kan u dokumente herstel as hy net daar geregistreer is, die woonstel geregistreer is in die naam van die oorlede gemeenregtelike vrou, en is dit moontlik om erfregte aan te gaan, watter dokumente benodig word en wat die volgorde van hierdie prosedure is.
Erfgename word volgens wet geroep om te erf in die volgorde van prioriteit soos bepaal in artikels 1142 - 1148 van die burgerlike wetboek van die Russiese Federasie.Die erfgename van elke opeenvolgende tou erf, as daar geen erfgename van die vorige toue is nie, dit wil sê as daar geen erfgename van die vorige toue is nie, het geeneen van hulle die reg om te erf nie, of hulle word almal uit die erfenis verwyder, of word van die erfenis ontneem, of nie een van hulle het die erfenis aanvaar nie, of alles wat hulle van die erfenis verloën het. Erfgename van dieselfde lyn moet in gelyke aandele erf, met die uitsondering van erfgename wat deur reg van verteenwoordiging erf. As daar nie sulke erfgename is nie, word die geërfde eiendom erken as 'n onttrekking.

Hallo! Ek wil graag weet: my man se ma en 'n lewensmaat met wie sy 11 jaar lank in 'n burgerlike huwelik gewoon het, is in 'n motorkatastrofe oorlede. Hulle het 'n dogter saam. En die maat het 'n seun uit sy eerste huwelik wat 'n Die moeder het 'n bedryfsonderneming en 'n woonstel wat by haar geregistreer is en op krediet deur haar gekoop is. Die onderneming is weer by haar seun geregistreer. Het die seun van 'n kamermaat die reg om die erfenis op te eis as die onderneming lank voor die ontmoeting met die kamermaat (hy was 'n verkoper en het vir haar gewerk
Die erfgename onder die wet van die eerste orde is ouers, 'n gade in 'n geregistreerde huwelik en kinders uit alle huwelike, ongeag waar hulle geregistreer is en watter persoonlike eiendom hulle het. As die eiendom in die huwelik verkry word, het die langslewende (A) die reg op die toekenning van 'n verpligte aandeel.

Hallo! my ma het by haar dood 'n donasiehuis wat die erfgenaam is. 'n volwaardige gesin, 2 kinders.
Die erfgename ingevolge die wet van die eerste orde is die ouers, die gade in 'n geregistreerde huwelik en kinders uit alle huwelike.

Goeie dag! my pa is op 4 Desember oorlede motor 350 tr en spaarboek 70 tr. Ek en my suster is erfgename, my ma is van my pa geskei, die woonstel is vir my suster geregistreer, ek het slegs 'n sterftesertifikaat. Watter dokumente is nodig om 'n erfsaak te open? suster woon in die buiteland en eis niks nie
Om die erfenis te aanvaar, moet u die oorspronklike van die erflater van die erflater, u geboortesertifikaat, 'n sertifikaat van die laaste erflater en die dokumente van die eiendom by die notaris indien. As die suster weier om die erfenis te aanvaar, moet die weiering genoteer word.

Hallo, ons pa is oorlede (ons het 2 dogters, ons is geskei van ons moeder, ons het geen testamente saam met ons nuwe vrou geskryf nie), hy het by sy vrou gewoon, hulle het 'n woonstel vir twee gekoop, ek wil graag weet wie dit gaan doen sy deel in die woonstel erf? As ons dan, hoe om 'n erfenis op te stel, wat om te doen en waar om uit te vind (hy het in 'n ander stad gewoon)? En ons het ook die erfgename geëet, hoe om die regte ding te doen, dat ons sal die eienaars bly, maar ons sal nie die aandeel aanraak voordat sy vrou leef en woon nie, die 2-kamer woonstel is nie. Ek wil haar vir eers onderdruk ('n goeie vrou)? Hier is so 'n oomblik dat sy suster en broer moenie ons binnegaan en laat weet nie, kan hulle op die een of ander manier alles sonder hulleself op hulself reël (hulle is nie heeltemal eerlik nie)?
Die plek van opening van die erfenis is die laaste woonplek van die erflater, d.w.s. dit is nodig om 'n oorerflike saak te open in die stad waar die erflater gewoon het. Die erfgename van elke opeenvolgende tou erf as daar geen erfgename van die vorige toue is nie, dit wil sê as daar geen erfgename van die vorige toue is nie, het nie een van hulle die reg om te erf nie, óf hulle word almal uit die erfenis verwyder, óf ontneem van die erfenis, of nie een van hulle het die erfenis aanvaar nie, of alles wat hulle van die erfenis verloën het. Erfgename van dieselfde lyn moet in gelyke aandele erf, met die uitsondering van erfgename wat deur reg van verteenwoordiging erf. As daar nie sulke erfgename is nie, word die erflike eiendom erken as 'n onttrekking.

Goeie middag! Ek het 'n vraag: 'n vader in 'n gesin van drie kinders en 'n moeder is oorlede. Is dit nodig om oorerwingsverklarings vir kinders te skryf?
As die kinders minderjarig is. hulle sal beslis die erfenis aanvaar. Die res van die erfgename kan, indien hulle wil, weier om die erfenis te aanvaar op grond van artikel 1157 en artikel 1158 van die burgerlike wetboek van die Russiese Federasie.

Goeiemiddag! Vertel my asseblief! Ek het 'n biologiese vader - ek het sy van en patroniem, hy het my nie geweier nie, hy het my onderhoud tot 18 gestuur (onbeduidende bedrae), ek het hom nooit gesien nie. Kan ek die erfdeel van my ouma (pa se ma) eis, hy is tien jaar gelede oorlede? Dankie!
Die erfgename van die eerste prioriteit volgens die wet is die kinders, ouers en eggenote van die oorledene in 'n geregistreerde huwelik. Kleinkinders erf slegs by verteenwoordiging (in plaas van hul ouers wat vroeër oumas gesterf het).

Vertel my asseblief of dit moontlik is om 'n deel van die erfenis (motor) te verkoop voordat die erfenis in werking getree het. My man is op 17 Februarie 2011 oorlede, skryf die kinders verlate. Ek het na Natarius gekom en gevra om die aansoek vroegtydig te aanvaar die aanvaarding van die erfenis, het hy nie die aansoek aanvaar nie, maar hy het toestemming gegee en ek het die saak geopen oor die aanvaarding van die erfenis, 'n pakket dokumente uitgereik. Ek het die dokumente versamel, na die natarius gegaan, hy het die pakket dokumente aanvaar het gesê: 'Ek hou jou nie aan nie, kom oor ses maande terug.' Hoe verstaan ​​jy dit? Is dit vir my moontlik om 'n motor te verkoop, want. Het ek regtig geld nodig? 'Ek was by die konsultasie met 'n advokaat en het gesê dat dit moontlik is. Vertel my wie is reg en waar om die waarheid te soek.
Die sperdatum vir die aanvaarding van die erfenis word deur die wet bepaal - 6 maande vanaf die dood van die erflater. Gedurende hierdie tydperk sal beide erfgename volgens die wet en deur hul erfreg verklaar. Na verstryking van die bepaalde tydperk en met dien verstande dat daar geen erfgename is nie (aangesien dit 'n prioriteit is), sal die notaris sertifikate uitreik van die reg om die eiendom van die erflater te erf.

Hallo! My ouma is oorlede in September, 4 maande later, my pa is oorlede, toe ons ons by die notaris wend, het hy ons aangeraai om 6 maande na die dood van die ouma die erfenis van die ouma aan te vra. aansoek gedoen het vir die erfenis van sy seun! Wat moet ons in hierdie geval doen en wie word as die direkte erfgenaam beskou?
Die erfgename van die eerste prioriteit volgens die wet is die kinders, ouers en eggenote van die oorledene in 'n geregistreerde huwelik. Kleinkinders erf slegs by verteenwoordiging (in plaas van hul ouers wat vroeër oumas gesterf het).

Hallo. Daar is 'n woonstel wat in vier gelyke aandele geprivatiseer is vir: moeder, dogter, seun, kleinseun (15 jaar oud, dogter se seun). Die moeder is op 3 Februarie oorlede. Vrae: 1. Is die kleinseun die erfgenaam van die oorledene se woonstel? 2. as dit is. Die dogter en seun wil die woonstel gelykop deel, dus net die seun erf die erfenis. Sal daar vrae van die voogdy- en voogdyowerhede wees oor die feit dat die dogter (moeder van die kleinseun) nie geërf het nie? 3. Word die belasting betaal vir die verkoop van 'n woonstel waarvan die deel geërf word? (dws minder as 3 jaar besit, die koste van 'n aandeel is ongeveer 400-500 duisend) Dankie. Die uwe, Natalia
Die erfgename van elke opeenvolgende tou erf as daar geen erfgename van die vorige toue is nie, dit wil sê as daar geen erfgename van die vorige toue is nie, het geeneen van hulle die reg om te erf nie, óf hulle word almal uit die erfenis verwyder, óf ontneem van die erfenis, of nie een van hulle het die erfenis aanvaar nie, of alles wat hulle van die erfenis verloën het. Erfgename van dieselfde lyn moet in gelyke aandele erf, met die uitsondering van erfgename wat deur reg van verteenwoordiging erf.

Hoe om te erf na die dood van my moeder, ek is nie in die woonstel geregistreer nie, die broer en sy dogter is daarin geregistreer, en die woonstel is nie geprivatiseer nie
Die erfgename ingevolge die wet van die eerste orde is ouers, 'n eggenoot in 'n geregistreerde huwelik en kinders uit alle huwelike, ongeag waar hulle geregistreer is en watter persoonlike eiendom hulle het.

My pa is oorlede, met wie ek nog nooit gekommunikeer het nie! Hy het nog steeds 'n klip wat verdeel is in my en sy ma, dit wil sê my ouma! Sal sy my deel kan dagvaar as sy, soos sy sê, na hom omsien en die huur betaal! Hy het nie onderhoud betaal nie!
Die erfgename onder die wet van die eerste orde is ouers, 'n gade in 'n geregistreerde huwelik en kinders uit alle huwelike, ongeag waar hulle geregistreer is en watter persoonlike eiendom hulle het.

Hallo. Verander die vraag: my vader is dood, na sy dood was daar 'n huis, 2 motorhuise op die grondgebied van die huis. 3 jaar voor sy dood het hy met die vrou geteken, al die dokumente vir die huis is by haar. wetgewing, al sy goed word deur geslagte verdeel, hetsy sy die reg het om die eiendom sonder my te verkoop?
Die erfgename van dieselfde lyn erf die eiendom van die erflater in gelyke aandele, met die uitsondering van die erfgename deur die reg van verteenwoordiging. Ingevolge vanaf st. 34 RF IC - die langslewende eggenoot het die reg om 'n huweliksaandeel toe te ken in die eiendom wat deur die gades tydens die huwelik verkry is (1/2 aandeel).

Goeienaand! In 'n 4-kamer woonstel is 2 kamers myne, 2 kamers - 1/4 elk vir 'n vader, moeder, dogter, kleinseun (dit is 'n aparte gesin) - ons het 'n gemeenskaplike woonstel. In 2000 sterf die moeder, in 2003 - die dogter, die kleinseun stel maatskaplike beskerming op in die kinderhuis (hy is nou 17 jaar oud), die vader stel nie die erfenis op nie, in 2008 teken ek amptelik by hom in 2009 Ek formaliseer voogdyskap oor hom en ek doen (in sy belang) 'n aansoek by die hof vir die herstel van die erfperiode - ons word geweier, motivering: u het die reg om aansoek te doen by en / of die bepaling van die aandele in die geërfde eiendom en die insluiting van die deel van die erfdeel in die boedel. Maar ons het nie tyd gehad om dit in te dien nie, die saal sterf. Sê my, as voog, kan ek die erfenis eis en op watter aandele kan ek reken? Baie dankie!
U kan sedert 2008 kwalifiseer as 'n wettige gade vir 9/32 aandele van die gespesifiseerde kamers. En die minderjarige word met 23/32 kamers gedeel, insluitend sy 1/4 deel +3/16 van sy moeder +9/32 van sy oupa (deur die reg van verteenwoordiging).

Hallo! My vraag is - my pa is dood, hy het alleen in 'n geprivatiseerde woonstel gewoon. Van sy kinders, ek en sy broer, volgens die idee, het ons gelyke aandeel in die verdeling van die erfenis, maar die broer het al die dokumente geneem en gesê dat dit nie nodig is om die erfreg onder die nuwe wet te verklaar nie. , is hy reg? Wat moet ek doen as die regte op erfenis nog geëis moet word, en ek het geen dokumente (doodsertifikaat, dokumente vir die woonstel) nie? Dankie by voorbaat.
Jou broer is verkeerd. Die erfenis moet binne 6 maande vanaf die dood van die erflater aanvaar word. U kan 'n tweede doodsertifikaat by die registrasiekantoor kry deur u geboortesertifikaat aan te bied.

my ouma is oorlede, sy het twee kinders, d.w.s. my pa en my tante, my tante het 2 kinders, waarvan een in my ouma se huis geregistreer is, het sy die reg om tuis te erf.
Die erfgename van die eerste fase is die kinders, ouers en eggenote van die oorledene. Kleinkinders erf slegs deur die reg van verteenwoordiging.

My ouers is 23 jaar geskei, ek het by my ma gewoon. Ek het baie min van my vader gehoor. Ek het per ongeluk verre familielede aan my vader se kant gevind en hulle het my vertel dat my pa op 31 Desember 2010 oorlede is. Hy het 'n vrou agtergelaat en twee volwassenes (ouer as 14 jaar). Kan ek enige erfenis van my vader eis en watter stappe moet ek doen?
Die erfgename van die eerste fase is die ouers van die oorledene, die gade en kinders uit alle huwelike, ongeag waar hulle woon en watter eiendom hulle besit. Om die erfenis te aanvaar, moet u die notaris by die woonplek van die erflater kontak en 'n aansoek vir die aanvaarding van die erfenis indien.

My ouma se neef is 7 jaar gelede oorlede (deur haar man is my ouma se man ook 3 jaar gelede oorlede), is my ouma 'n erfgenaam van my neef, d.w.s. vader van ouma se neef en ouma se broers en susters
Na die neef van die man kan die ouma slegs erf as haar man die erfenis aanvaar na die dood van sy neef.

Goeie dag. Ek het 'n vraag. My ouma se eie suster is oorlede (in 2003). Die naaste familielede is nefies (kinders van familielede van verskillende susters (suster is vroeër oorlede)). Die afgelope jare is haar neef (my ma se broer) na haar omgesien. Na haar dood is 'n geprivatiseerde woonstel agtergelaat, watter verdere stappe met die woonstel gedoen is (vir wie dit ingeteken is en hoe), weet my ma nie, sy kommunikeer nie met haar broer nie. Die vraag het nooit na vore gekom nie.Kan u my asseblief vertel wat vandag na soveel tyd gedoen kan word? Kan ek (dogter) hierdie kwessie aanspreek?
U ouma is die erfgenaam van die tweede fase van die wet op haar suster se eiendom; sy kan u 'n volmag gee om 'n erfsaak te voer, en u sal namens haar optree wanneer u 'n erfenis registreer.

Hallo! Ons familielede is oorlede, ons is die erfgename van die 3de fase, daar is altesaam 14 van ons, van wie daar erfgename is deur die reg van verteenwoordiging. Hulle woon ook in ander stede. Watter dokumente hulle benodig om aan die erfenis deel te neem as hulle nie persoonlik kan kom nie. (Afskrifte wat deur die sterfling (moeder) genoteer is, die geboortesertifikaat van die erfgenaam, sy eie geboortesertifikate) wat nog?
Benewens die dokumente wat deur u gelys word, kan ander erfgename aansoeke vir die aanvaarding van die erfenis van die notarisse by hul woonplek opstel en dit saam met die res van die dokumente aan u oorhandig vir voorlegging aan die notaris by die die erfenis oopmaak.

Goeie dag. 'n vriend se ouma is oorlede. Sy het twee seuns. Vertel my asseblief hoe die erfenis verdeel sal word. En hoe weet u of daar 'n testament is? Die oudste seun vra om sy vader (jonger) te skryf wat sy deel verwerp. en die eiendom is 'n privaat huis met grond en 'n bankrekening. byvoorbaat dankie.
Erfgename van dieselfde lyn moet in gelyke aandele erf, met die uitsondering van erfgename deur verteenwoordiging.

My pa is in 2009 oorlede, aan die einde van 2010 is my ouma (aan my vader se kant) oorlede en in Maart 2011 is my oupa (aan my vader) ook oorlede. Nou het ek besluit om my ouma se erfenis (rekeninge in 'n spaarbank) te registreer. Toe ek dokumente begin versamel om die verhouding te bevestig, het dit geblyk dat my ouma nie my vader se eie moeder was nie en dat daar geen dokumente vir aanneming (voogdyskap) was nie, en my oupa my vader se eie vader was) Die registrasiekantoor het dit bevestig. Saam is my grootouers sedert 1969 amptelik getroud en sedertdien woon my seun (my pa) by hulle. Is dit moontlik om in hierdie geval die erfenis vir my (vir die kleindogter) te formaliseer?
Aangesien die oupa later as die ouma oorlede is, kan u bewys dat hy die erfenis aanvaar het nadat die eggenoot (ouma), en u, as erfgenaam deur die reg van verteenwoordiging, volgens met klousule 2 van Art. 1142 van die burgerlike wetboek van die Russiese Federasie, het u die reg om gelddeposito's te erf wat aan u ouma behoort het.

My broer is oorlede, my vrou en twee kinders is oor, die een is volwassene, die ander is 'n skoolseun. Afgetrede ouers leef ook. Het hulle die reg om die lande wat aan my broer behoort, as individuele entrepreneur te beërf?
Erfgename volgens die wet van die eerste orde ingevolge met artikel 1142 van die burgerlike wetboek van die Russiese Federasie is die ouers, eggenote en kinders van die erflater in gelyke dele.

Goeie dag! Sal ek na die dood van my man, die woonstel wat hy voor die huwelik bekom het, kan erf? Hy het 'n kind uit sy eerste huwelik.
Alle eiendom wat deur die eiendomsreg aan die erflater behoort, word aan die erfgename oorgedra. Die erfgename van die eerste fase is die ouers, eggenoot en kinders uit alle huwelike van die oorledene in gelyke dele.

Goeie dag. Ek het 'n vraag - my ma se neef is oorlede, die huis het oorgebly, maar soms kom my suster se broerskind en plant 'n groentetuin. Daar is geen wil waarop my moeder, my vader en my kan reken nie. dankie, Natalia
Erfgename word volgens wet geroep om te erf in die volgorde van prioriteit soos bepaal in artikels 1142 - 1145 en 1148 van die burgerlike wetboek van die Russiese Federasie. Die erfgename van elke opeenvolgende tou erf as daar geen erfgename van die vorige toue is nie, dit wil sê as daar geen erfgename van die vorige toue is nie, het nie een van hulle die reg om te erf nie, óf hulle word almal uit die erfenis verwyder, óf ontneem van die erfenis, of nie een van hulle het die erfenis aanvaar nie, of alles wat hulle van die erfenis verloën het. Erfgename van dieselfde lyn moet in gelyke aandele erf, met die uitsondering van erfgename wat deur reg van verteenwoordiging erf.

HET EK DIE REG OP ERFENIS NA DIE DOOD VAN DIE EERSTE MAN. Hy is op 16 Januarie 2011 oorlede. Ek is langer as drie jaar met hom geskei.
As 'n testament in u guns opgestel word, kan u erf. En in ooreenstemming metmet artikel 1142 van die burgerlike wetboek van die Russiese Federasie - die erfgename van die eerste fase is die ouers, kinders uit alle huwelike en die gade in die geregistreerde huwelik van die oorledene.

Hallo! Hulle het my pa vermoor, ek het nie by hom gewoon nie en my ma ook, die huis het gebly, sy broer het 'n volmag vir die huis, kan ek hom eis?
Die erfgename van die eerste fase is die ouers van die oorledene, die gade en kinders uit alle huwelike, ongeag waar hulle woon en watter eiendom hulle besit. Om die erfenis te aanvaar, moet u die notaris by die woonplek van die erflater kontak en 'n aansoek vir die aanvaarding van die erfenis indien.

die vader is oorlede, hy het een wettige seun gehad (die oorledene is van sy moeder geskei) en die moeder van die oorledene het oorgebly. Wie, volgens die wet, die seun of moeder van die oorledene, ERWE SAL ONTVANG.
Die erfgename van die eerste fase is die ouers van die oorledene, die gade en kinders uit alle huwelike, ongeag waar hulle woon en watter eiendom hulle besit.

sy vader is oorlede, hy het ouerregte ontneem, en daar was slegs 'n woonstel met drie kamers waarin een neef tans geregistreer is. Twee jaar gelede is ek daar geregistreer. Is ek geregtig op 'n woonstel?
Die erfgename van die eerste fase is die ouers van die oorledene, die gade en kinders uit alle huwelike, ongeag waar hulle woon en watter eiendom hulle besit. Ontneming van ouerlike regte van 'n vader ontneem nie die kind die reg om sy eiendom te erf nie.

Hallo. In 1996 betree ons vader 'n persoon in die woonstel van sy moeder. Toe sterf vader. Vader was nie daar geregistreer nie. Hy was net 'n erfgenaam. Ons is sy kinders, kan ons enigiets van hierdie woonstel eis. Op daardie stadium was vader die enigste die erfgenaam van sy ma se woonstel. Ons sy kinders is elders geregistreer.
Die erfgename van die eerste fase is die ouers van die oorledene, die gade en kinders uit alle huwelike, ongeag waar hulle woon en watter eiendom hulle besit.

Hallo! My ouma is in 2010 oorlede en het my testament agtergelaat. Die vader is 4 maande later oorlede sonder om te erf. Kan die wettige vrou van die vader aanspraak maak op die erfenis van die ouma, of is dit verdeel in die erfgename van slegs die ouma?
Erfgename word volgens wet geroep om te erf in die volgorde van prioriteit soos bepaal in artikels 1142 - 1145 en 1148 van die burgerlike wetboek van die Russiese Federasie. Die erfgename van elke opeenvolgende tou erf, as daar geen erfgename van die vorige toue is nie, dit wil sê as daar geen erfgename van die vorige toue is nie, het geeneen van hulle die reg om te erf nie, of hulle word almal uit die erfenis verwyder, of word van die erfenis ontneem, of nie een van hulle het die erfenis aanvaar nie, of alles wat hulle van die erfenis verloën het. Erfgename van dieselfde lyn moet in gelyke aandele erf, met die uitsondering van erfgename wat deur reg van verteenwoordiging erf. As daar nie sulke erfgename is nie, word die geërfde eiendom erken as 'n onttrekking. As u vader op dieselfde adres by sy ouma gewoon het, kan hy beskou word dat hy die erfenis aanvaar het, maar nie sy erfreg gehad het nie. Daarom erf jy van jou vader.

Sê my asseblief, en as ek 'n paar jaar voor haar dood onder die sorg van my ouma was, ten tye van die dood ongeskik (minderjarig) was, heeltemal van haar afhanklik was, kan ek nie as die erfgenaam van die "gly-ry beskou word nie "en die erfenis op gelyke basis met my moeder eis?
U is die erfgenaam volgens Art. 1148 van die burgerlike wetboek van die Russiese Federasie

Goeienaand. Vertel my asseblief. My pa is oorlede, sy vrou, kinders en moeder is erfgename. 'N Paar maande later sterf sy ma, my ouma. Sy was nie van plan om haar seun se erfenis op te eis nie. Het die ouma se tweede seun die reg om sy ma se aandeel in die erfenis van sy broer te eis? Dankie by voorbaat
As die broer bewys dat die moeder die erfenis na die seun werklik aanvaar het, sal hy aanspraak maak op haar aandeel in die broer se erfenis.

Hallo. Op 1 September 2011 sterf die skoonmoeder en bemaak die woonstel aan haar seun. Die skoonma het saam met haar tweede man in hierdie woonstel gewoon.Ses maande later het die notaris die erfreg aan sy seun ten bedrae van 5/6 van die aandeel uitgereik. 1/6 van die aandeel is aan die skoonmoeder se man toegeken as 'n verpligte aandeel in die erfenis, aangesien hy in die woonstel geregistreer was en 'n pensioenaris was. die seun het op 1 Maart 1/6 van die aandeel geërf en op 15 Maart verneem hy dat sy stiefpa op 16 Februarie oorlede is. Hoe kan u 1/6 van 'n woonstel reël?
Ingevolge artikel 1145 van die burgerlike wetboek van die Russiese Federasie: As daar geen erfgename van die eerste, tweede en derde fase is nie (artikels 1142 - 1144), word die reg om deur die wet te erf gegee aan die familielede van die erflater van die derde, vierde en vyfde graad van verwantskap, wat nie tot die erfgename van die vorige stadiums behoort nie. Die erfgename van die vierde stadium is familielede van die derde graad van verwantskap - oupas en oumas van die erflater van die vyfde orde - familielede van die vierde graad van verwantskap - kinders van die niggies en niggies van die testateur kleindogters) en broers en susters van sy oupas en oumas (ooms en oumas) as erfgename van die sesde orde, familie van die vyfde verwantskap - kinders van die niggies en kleindogters van die erflater (agter-agter-agterkleinkinders en agterkleinkinders kleindogters), kinders van sy neefs en susters (kleinneefs en niggies) en kinders van sy ooms en oumas (ooms en tantes). As daar geen erfgename van die vorige ordes is nie, word die stiefkinders, stiefdogters, stiefpa en stiefma van die testateur deur die wet opgeroep om as erfgename van die sewende orde te erf.

Hallo! My eksman is onlangs oorlede. Uit die huwelik het ons 'n minderjarige seun, 4 jaar oud. Hy is by sy vader geregistreer in 'n eenkamerwoonstel, niemand anders is geregistreer nie of woon nie in hierdie woonstel nie. Geërfde eiendom - 1 kamer vierkante-ra, 1/2 twee-kamer vierkante-ry, waar die testateur se moeder is geregistreer, motorhuis, motor, grond van 9 hektaar. As verteenwoordiger van 'n minderjarige sal ek 'n erfsaak open. Maar ek het die volgende probleme: die moeder van die oorledene het al die dokumente weggesteek - die testament, dokumente vir alle eiendom, die motor versteek en verhoed dat die kind in die woonstel kom. op my versoek om dokumente te verskaf - sy weier. trouens, ek moes met die kind na 'n ander stad trek. sy het ook plastiekkaarte in die oorledene se woonstel gevind en geld uit sy rekeninge getrek. terwyl die kind nie by die huis is nie, neem die moeder van die oorledene alle waardevolle artikels uit die woonstel. Watter maatreëls kan ek neem om erfgename te bewaar? hoe moet ek dit doen? Hoe kan ek 'n testament vind, ek weet nie by watter notaris hy dit geskryf het nie?
U moet die distrikspolisiebeampte kontak om die woonstel te beskryf en te verseël. U moet ook die notariskantoor by die plek van die laaste woning van die oorledene kontak en 'n erfsaak open of 'n bevel van 'n notaris kry om die veiligheid van die erfdeel te verseker. Die korrekste ding is om hof toe te gaan met 'n eis teen die moeder van die oorledene om die aanvaarding van erfenis deur minderjariges te belemmer. EN VERBIND die Voogdyskap en voogdyskapowerhede tot hierdie saak - hulle sal beslis aan die kant van die minderjarige wees!

Goeie dag. Vertel my asseblief hoe om die erfenis in hierdie situasie te verdeel: Daar is 'n erf van 12 hektaar, 'n naoorlogse huis met 'n totale oppervlakte van 43.1, woonruimte 32.9, stoep 11.1 + op die erf is 'n motorhuis, 'n skuur, en 'n motor. My pa is voortydig oorlede, so daar is geen testament nie, my ouma het al die bogenoemde verdeel tussen my pa en sy suster. Nou deel ons die helfte van dit alles, vertel my watter gebied aan my behoort. Hulle het my aangebied om die helfte van die koste van die motor aan hulle te gee, en hulle gee my 3 hektaar grond en 'n kamer in die huis - 9 vierkante meter. ... Maar wat van die skuur, in werklikheid het ek dit nie nodig nie, kan ek dit op die een of ander manier ten gunste van die huis laat vaar ?, en wat is my deel van die oppervlakte van die huis in hierdie geval? Het ek die reg? om self die grootte van die plot te kies, of net wat hulle my gaan bied (hulle het 5 meter by 60 meter aangebied - 3 are), op so 'n perseel kan ek nie eers iets bou nie. Die grootte van die terrein is 20 meter 60 meter. Baie dankie by voorbaat, ek sal wag vir 'n antwoord, vir ingeval my e-pos weer: [email protected]
Alles wat aan u vader behoort, sal verdeel word onder die erfgename wat die erfenis (kinders, eggenoot en ouers van die oorledene) aanvaar het.As dit nodig is om spesifieke gebiede toe te ken, moet u na ontvangs van sertifikate van die erfreg die aansoek doen by die hof met 'n verklaring oor die werklike verdeling van die erfdeel.

Die man het 'n donasie aan die huis en het 'n dogter uit sy eerste huwelik. Hoe sal die erfenis verdeel word?
Die erfgename van die eerste orde is die ouers, kinders en die eggenoot van die erflater (in 'n geregistreerde huwelik). Alle eiendom wat aan die testateur behoort, word in die boedel opgeneem en in gelyke aandele onder die erfgename verdeel.

Ek en my man is nie getroud nie en was nog nooit daarin nie. Maar ons het 'n seun saam. Die seun is amptelik geregistreer, daar is 'n sertifikaat van vaderskap. N vraag. My skoonma se woonstel word net vir haar geprivatiseer. En my man het 'n broer, hy het nog nie kinders nie. Wie is die erfgename van hierdie woonstel?
Die erfgename van die eerste orde is die ouers, kinders en die eggenoot van die erflater (in 'n geregistreerde huwelik). Alle eiendom wat aan die erflater behoort, sal deel uitmaak van die boedel en in gelyke aandele onder die erfgename verdeel word.

Vertel my asseblief! Kan ek aansoek doen om 'n erfenis na die dood van my vader, wat getroud is en nog een dogter het?
Die erfgename van die eerste fase van Art. 1142 van die burgerlike wetboek van die Russiese Federasie is kinders uit alle huwelike, ouers en eggenote van die oorledene in gelyke dele, ongeag waar hulle woon en watter eiendom hulle het.

My dogter, 'n gestremde persoon uit die 3de groep, het by my ouma, my ma, wat in Januarie oorlede is, gewoon. Kan ek die erfenis prysgee ten gunste van my dogter? of het die dogter die reg op erfenis? ons het geen erfgename meer nie.
Kleinkinders erf slegs deur die reg van verteenwoordiging in die plek van hul oorlede ouers. U kan die erfenis aanvaar en dit dan aan u dogter gee.

Hallo! Ek het onlangs 'n woonstel by my man gekoop, dit vir hom geregistreer. Sal ek die enigste erfgenaam van hierdie woonstel wees as hy volwasse kinders uit sy eerste huwelik het?
Die erfgename van die eerste fase van Art. 1142 van die burgerlike wetboek van die Russiese Federasie is kinders uit alle huwelike, ouers en eggenote van die oorledene in gelyke dele, ongeag die ouderdom, waar hulle woon en watter eiendom hulle het. Vir eiendom wat tydens die huwelik verkry is, is u egter geregtig op 1/2 aandeel as eggenoot, volgens vanaf st. 34 RF IC.

Goeiemiddag, ek vra u om hierdie vraag te beantwoord - die woonstel is voor my huwelik deur my man verkry, die eienaar is hy alleen, op 'n verband. ons het onmiddellik na die verkryging in die huwelik getree en ons betaal die verband saam. die woonstel is geregistreer, maar as eienaar, nee, het my man 2 seuns uit 'n vorige huwelik, burgers van die Oekraïne. Wie kan erf en hoe? (Die verband is nog nie betaal nie.) Dankie.
Die erfgename van die eerste orde volgens wet is die kinders uit alle huwelike, die ouers en die eggenoot van die erflater in die huwelik wat tydens die dood geregistreer is, ongeag waar elkeen van die erfgename woon en watter eiendom hy het. Die verkryging van eiendom deur een van die gades voor die huwelik beïnvloed slegs die toekenning van sy wettige huweliksaandeel aan die langslewende.

Hallo, vertel my asseblief, my ouma het 'n broerskind, hy is nie getroud nie en hy het geen familie nie, na die dood van sy familielede het hy die enigste erfgenaam geword, hy het nie 'n testament opgestel wat na sy dood sy eiendom sal erf nie en het die ouma die reg op hom? byvoorbaat baie dankie!
In ooreenstemming met Art. 1143 van die burgerlike wetboek van die Russiese Federasie - as daar geen erfgename van die eerste fase is nie, is die erfgename van die tweede fase wettiglik die volle en halfbroers en -susters van die erflater, sy oupa en ouma, beide aan vader se kant en aan moederskant.

Hallo! Oumagrootjie is in 1993 oorlede. die huis en die grondperseel aan haar dogter bemaak, die dogter het nie geërf nie en is ook in 2005 oorlede, die huis het gou ineengestort, kan ek as agterkleinseun die grond aan myself uitgee, en wat is hiervoor nodig ??
Erfgename word volgens wet geroep om te erf in die volgorde van prioriteit soos bepaal in artikels 1142 - 1145 en 1148 van die burgerlike wetboek van die Russiese Federasie.Die erfgename van elke opeenvolgende tou erf as daar geen erfgename van die vorige toue is nie, dit wil sê as daar geen erfgename van die vorige toue is nie, het nie een van hulle die reg om te erf nie, óf hulle word almal uit die erfenis verwyder, óf ontneem van die erfenis, of nie een van hulle het die erfenis aanvaar nie, of alles wat hulle van die erfenis verloën het. Erfgename van dieselfde lyn moet in gelyke aandele erf, met die uitsondering van erfgename wat deur reg van verteenwoordiging erf. As daar nie sulke erfgename is nie, word die geërfde eiendom erken as 'n onttrekking.

Ek is 'n seun en woon saam met my ma in 'n geprivatiseerde woonstel. deel 50-50. Ek weet nie wie van ons die eerste een na 'n ander wêreld sal wees nie - albei is siek. die vraag is of sy die eerste is wat dan die reg het op 50% (daar is ook 'n dogter in 'n ander woonstel geregistreer) en of ek die eerste is (ek het 'n gesin - 'n vrou, 'n dogter). en as sy die eerste is hoe om 'n testament korrek van my kant af te skryf. Dankie
Die erfgename van die eerste fase is die ouers, kinders en eggenote van die gewer (artikel 1142 van die burgerlike wetboek van die Russiese Federasie). U kan 'n testament ten gunste van enige erfgenaam opstel. Die testament is beperk tot art. 1149 van die burgerlike wetboek van die Russiese Federasie - verpligte aandeel.

My pa het 8 broers en susters gehad en 'n huis met hul ouers se erf. Maar niemand het daar gewoon nie. Vyf het lank gelede gesterf. Toe my suster sterf, het haar kinders aangekondig dat ons die erfenis van die ouerhuis in 3: 2 oorblywende broers sal verdeel - my vader en 'n ander broer en 'n derde deel aan die twee dogters van die suster. Geen dokumente is egter uitgereik nie. Niemand het die reg op erfenis nie. Sonder die medewete van die lewende broers van die dogter, besluit hul susters om hul deel te verkoop. Het hulle die reg om dit te doen sonder om te erf, en het die kinders van ander vyf broers en susters wat vroeër gesterf het, die reg op erfenis as hulle hul deel erf na die dood van hul moeder? Die aandeel van elk is immers 1/8. Wat om te doen in hierdie geval, die tante se dogters dreig dat hulle hul aandeel sal verkoop, selfs sonder omgang en ons toestemming.
Dit is onmoontlik om gesamentlike eiendom te verkoop of te skenk sonder die toestemming van ander mede-eienaars. As geen van die erfgename erfregte in die hof geformaliseer het nie, moet u die termyn (artikel 1154 van die burgerlike wetboek van die Russiese Federasie) verleng en sertifikate van die erfreg vir hul aandele in die erfenis verkry, die oordrag van eienaarskap by die owerhede wat regte op vaste eiendom en transaksies by hom registreer, en dan verkoop, insluitend die verkoop van, hul aandele in die erfenis.

Die woonstel is in gelyke dele geprivatiseer, die ouma, haar seun, die kleinseun (aangeneem deur die ouma) is almal heeltemal somer, die gestremde seun het 1/3 gesterf, sy 2 kinders woon al meer as 15 jaar nie is in 'n ander stad. Hoe sal sy aandeel verdeel word?
Die erfgename van die eerste fase is die ouers, kinders en gades van die erfgenaam (artikel 1142 van die burgerlike wetboek van die Russiese Federasie), ongeag waar die erfgename woon en watter soort eiendom hulle het.

My ma het die huis aan my ouma verkoop. Ma en haar ouers is dood. Het ek die reg om te erf?
Erfgename word volgens wet geroep om te erf in die volgorde van prioriteit soos bepaal in artikels 1142 - 1145 en 1148 van die burgerlike wetboek van die Russiese Federasie. Die erfgename van elke opeenvolgende tou erf as daar geen erfgename van die vorige toue is nie, dit wil sê as daar geen erfgename van die vorige toue is nie, het geeneen van hulle die reg om te erf nie, óf hulle word almal uit die erfenis verwyder, óf ontneem van die erfenis, of nie een van hulle het die erfenis aanvaar nie, of alles wat hulle van die erfenis verloën het. Kleinkinders erf slegs deur die reg van verteenwoordiging (klousule 2 van artikel 1142 van die burgerlike wetboek van die Russiese Federasie)

hallo, sê my asseblief, ek en my broer is erfgename na die oorlede vader, as die huis nie vir hom geregistreer is nie, maar hy wel daarin geregistreer was? en hoe kan ons aanspraak maak op ons erfreg; al die dokumente is by sy suster en sy is die eienaar
As die huis in die naam van u vader se suster geregistreer is, het u vader geen eiendom wat geërf kan word nie.

die man is sewe jaar gelede dood sonder om 'n testament na te laat.op die regte tyd het ek 'n erfsaak (2-kamerwoonstel) vir my en my minderjarige dogter op dieselfde tydstip in gelyke dele geopen. Tot die einde toe het die erfenis my om verskillende redes nie geformaliseer nie .. en onlangs het ek verneem dat my dogter byna 2 jaar gelede die eienaarskap van die woonstel vir haarself alleen geregistreer het. Hoe wettig is dit en kan ek my deel van die erfenis teruggee?
As u die erfenis aanvaar het, en u verklaring hieroor bestaan ​​by die notaris in die erfsaak, kan die notaris nie 'n dogtersertifikaat vir die hele woonstel uitreik nie, maar slegs vir haar deel. U moet die notariskantoor kontak waar die erfsaak oop is en 'n sertifikaat kry vir u aandeel in die erfenis. Andersins, gaan na die hof.

ouers is oorlede en het 'n geskenk van hul woonstel aan ons in gelyke mate met my suster nagelaat: 1/2 - aan suster 1/2 aan my, suster sterf, geen kinders nie, het 'n man, watter regte het ek vir die helfte van my suster ? my ouers se woonstel? vir die vroeëre dankbaar vir die konsultasie.
Die erfgename van die eerste fase is die kinders, ouers en eggenoot van die erflater in ooreenstemming met Art. 1142 van die burgerlike wetboek van die Russiese Federasie - erfenis volgens wetgewing. As daar geen erfgename van die eerste fase is nie, word die volgende stadiums geërf volgens uit Art. 1143-1148 van die burgerlike wetboek van die Russiese Federasie. Gevolglik sal u slegs na u suster erf as haar man nie die erfenis aanvaar nie.

Hallo, ek wil graag weet of dit moontlik is om 'n woonstel te registreer na 'n jaar na die dood van die huurder, ek is die enigste erfgenaam-dogter, ek het net finansiële probleme gehad
U kan dit uitreik, u moet net bewys dat u die erfenis aanvaar het.

Hallo. My pa het 'n nuwe gesin gehad: 'n vrou en 2 seuns. In Februarie van hierdie jaar is my vader oorlede en drie maande later sy vrou. Daar is nog 2 seuns oor. My pa het 'n geprivatiseerde woonstel gehad. Kan ek aanspraak maak op sy aandeel in die woonstel, want ek is ook sy dogter. Wat is die regte ding om te doen?
Die erfgename onder die wet van die eerste orde is ouers, gades in die wettige huwelik en kinders uit alle huwelike, ongeag waar hulle woon.

Goeie dag! Ons het 'n woonstel met ma in gelyke aandele. Ma is oorlede. Moet ek my ma se aandeel vir myself registreer? Ek het 'n broer, maar hy doen nie aansoek om 'n woonstel nie. Moet dit gedokumenteer word? Dankie.
Volgens die wet is die erfgename van die eerste orde die kinders, ouers en eggenote van die oorledene in gelyke dele. Elk van die erfgename moet hul testament (aanvaar of weier) met betrekking tot die erfenis uitspreek deur 'n verklaring hieroor aan 'n notaris te skryf, anders is hul aandele oop.

Hallo! Die situasie is soos volg: 13 jaar na die dood van die pous was daar 'n erfenis, sy suster het daaroor gepraat en voorgestel om dit eenvoudig te laat vaar. Sy ma, twee dogters en sy huidige vrou word geërf. Die vraag is watter dokumente benodig word om die erfenis in te voer, hoe en waar om dit te sertifiseer, en watter dele word vir elkeen verdeel.
Die erfgename ingevolge die wet van die eerste fase is die ouers, kinders en die gade van die oorledene in gelyke dele. U kan 'n erfsaak in 'n notaris op die plek van die laaste erflater van die erflater open. As die erflater in Moskou geregistreer is, kan u enige notaris in Moskou kontak.

Die skoonpa is oorlede, die skoonma leef, hul seun wat op 'n ander plek woon, is in 'n privaat huis geregistreer. Wat is nodig vir die skoonma om te erf?
Die erfgename volgens die wet van die eerste fase ingevolge vanaf st. 1142 van die burgerlike wetboek van die Russiese Federasie is kinders, ouers en gades van die oorledene, ongeag waar hulle woon en watter eiendom hulle besit.

Goeie middag, help my asseblief met die volgende vraag: my ouers het twee woonstelle. Die eerste is tweekamer. Ma het die woonstel aan haar seun gegee. Die tweede woonstel het drie kamers: pa besit dit. Daar geregistreer - ek, pa en ma. Is dit moontlik dat die broer, nadat die ouers weg is, gedeeltelik aanspraak kan maak op 'n drieslaapkamerwoonstel?
U en u broer sal erfgename van u ouers wees in gelyke aandele, ongeag waar u geregistreer is en hoeveel eiendom u besit. Ouers kan 'n testament in u guns opstel vir 'n drie-kamer woonstel, en dan kan die broer nie daarop aanspraak maak nie.

Hallo! In 1983 is my tante oorlede (my ma se suster, wat in 2010 oorlede is). Ek het onlangs by my familielede verneem dat daar 'n grondperseel van my tante oorgebly het, wat nog leeg is. Toe ek by die dorpsraad aansoek doen om dit uit te koop, het hulle gesê dat dit steeds by my tante geregistreer is. Het ek 'n wettige reg om die reg op daaropvolgende erflating deur die hof te herstel, en watter ry is ek erfgenaam? As ek die internet reg verstaan, is ek die erfgenaam van die tweede of sesde fase.
u is die erfgenaam van die reg van verteenwoordiging volgens met klousule 2 van artikel 1143 van die burgerlike wetboek van die Russiese Federasie. Net u sal die term vir die aanvaarding van die erfporsie regmatig moet herstel.

Hallo, my tweede neef van my moeder is ses maande gelede tragies oorlede en hy het nog steeds 'n huis en 'n stuk grond. Die broer was nie getroud nie, hy het geen kinders nie. Het ek 'n wettige reg om die erfporsie op te eis, en indien wel, watter dokumente hiervoor benodig word, by voorbaat dankie vir u antwoord.
As die neefs en ooms nie die erfenis na die oorledene sal aanvaar nie, kan u die erfenis as die erfgenaam van die sesde orde aanvaar. Om 'n erfenis te open, moet u 'n doodsertifikaat van die erflater indien, 'n sertifikaat van die laaste woonplek en dokumente wat u familieverhouding bevestig.

Ek is geskei met my man, ek het 'n kind, my man is 3 maande gelede oorlede, het sy suster die reg om haar man te erf, was hy alleen in die huis geregistreer, en wie het die reg om te erf
Erfgename word volgens wet geroep om te erf in die volgorde van prioriteit soos bepaal in artikels 1142 - 1145 en 1148 van die burgerlike wetboek van die Russiese Federasie. U kind is die erfgenaam van die eerste prioriteit volgens vanaf st. 1142 van die burgerlike wetboek van die Russiese Federasie Die erfgename van elke opeenvolgende tou erf as daar geen erfgename van die vorige toue is nie, dit wil sê as daar geen erfgename van die vorige toue is nie, het geen van hulle die reg om te erf nie, of hulle is almal van die erfenis verwyder of van die erfenis ontneem, of nie een van hulle het die erfenis aanvaar nie, of almal het die erfenis geweier.

Na die dood van my vader het die huis gebly, ek en sy vrou (nie my ma nie) is die erfgename. hoe moet die herregistrasie van dokumente by die huis plaasvind? wie moet as eienaar van die huis gelys word: ek of sy? En as sy aangedui word, sal sy my nie kan mislei en nie die geld uit die verkoop van die huis kan gee nie (ons gaan die huis verkoop)? Ons het reeds 'n aansoek om aanvaarding van die erfenis by 'n notaris ingedien
Erfgename word volgens wet geroep om te erf in die volgorde van prioriteit soos bepaal in artikels 1142 - 1145 en 1148 van die burgerlike wetboek van die Russiese Federasie. Die erfgename van elke opeenvolgende tou erf as daar geen erfgename van die vorige toue is nie, dit wil sê as daar geen erfgename van die vorige toue is nie, het nie een van hulle die reg om te erf nie, óf hulle word almal uit die erfenis verwyder, óf ontneem van die erfenis, of nie een van hulle het die erfenis aanvaar nie, of alles wat hulle van die erfenis verloën het. Erfgename van dieselfde lyn moet in gelyke aandele erf, met die uitsondering van erfgename wat deur reg van verteenwoordiging erf.

die vader is oorlede, die woonstel is aan die vader geprivatiseer, 2 seuns is in die woonstel geregistreer, en my dogter is nie geregistreer nie, het ek die reg op die 3de deel, as erfgenaam van die eerste fase, gelyk aan die broers , of is hulle in 'n beter posisie?
Bevolking van die eerste fase volgens die wet, volgens vanaf st. 1142 van die burgerlike wetboek van die Russiese Federasie is ouers, gades en kinders uit alle huwelike van 'n oorlede persoon, ongeag waar hulle geregistreer is en watter eiendom hulle het.

pa is in November 2010 oorlede, hy was met 'n ander vrou getroud, hulle het 'n gemeenskaplike seun, hy is amper 3 jaar oud, ek wou eers nie vir my deel van die erfenis aansoek doen nie, maar nou het ek van plan verander! Sal ek iets kan dagvaar?
Om u deel van die erfenis te ontvang, moet u die regsfeit van u aanvaarding van die erfenis bewys of die gemiste herstel in ooreenstemming met vanaf st. 1154 van die burgerlike wetboek van die Russiese Federasie, die sperdatum vir die aanvaarding van die erfenis, met geldige redes.

My ouers is oorlede, ek het gewoon en is in die ouerhuis geregistreer, my suster beweer dat sy die helfte van die huis erf, sy het 'n eie huis en sy woon nie en is nie langer as 30 jaar in my huis nie. 3 jaar my huis, het my seun 'n aandeel in hierdie huis?
Bevolking van die eerste fase volgens die wet, volgens vanaf st. 1142 van die burgerlike wetboek van die Russiese Federasie is ouers, gades en kinders uit alle huwelike van 'n oorlede persoon, ongeag waar hulle geregistreer is en watter eiendom hulle het.

Die egpaar het 8 jaar in 'n ongeregistreerde huwelik gewoon. 'N Motor en 'n motorhuis is saam gekoop en by my man geregistreer. Hoe die erfenis na die dood verdeel sal word. Motor, motorhuis, gade se onverdiende lone. Is dit sinvol dat 'n vrou dagvaar, of sal die kinders alles kry vanaf hul eerste huwelik? Byvoorbaat dankie.
Bevolking van die eerste fase volgens die wet, volgens vanaf st. 1142 van die burgerlike wetboek van die Russiese Federasie is ouers, gades (in 'n geregistreerde huwelik) en kinders uit alle huwelike van 'n oorledene, ongeag waar hulle geregistreer is en watter eiendom hulle het. As die eiendom egter by die 'burgerlike eggenoot' geregistreer is, beteken dit dat dit aan haar behoort. Dit is ook moontlik om in die hof te bewys dat die eiendom aan u behoort indien dit vir die oorledene geregistreer is, en by aankoop enige betalingsdokumente onderteken het.

Hallo, ek stel belang in hierdie vraag: Kan my pa sy suster se erfenis opeis na haar dood? Sy het twee kinders. Nie een van hulle het ooit in hierdie huishouding gewoon nie, my ouers woon daar. Die huis is twee draaie.
Erfgename word volgens wet geroep om te erf in die volgorde van prioriteit soos bepaal in artikels 1142 - 1145 en 1148 van die burgerlike wetboek van die Russiese Federasie. Die erfgename van elke opeenvolgende tou erf as daar geen erfgename van die vorige toue is nie.

Hallo. Help my asseblief om die volgende vraag uit te dink. Aan my seun (3 jaar oud). Sy ouma is 2 jaar gelede oorlede. My seun se pa is in Desember 2010 oorlede. My oupa is oorlede in Mei 2011, wat 'n stiefpa vir die vader van my kind was. Ouma en oupa het oor die weg gekom toe die vader van my kind 5-7 jaar oud was, hulle het ongeveer 40 jaar saam gewoon en ongeveer 15 jaar as 'n huwelik. Is dit moontlik om 'n verhouding te bewerkstellig: my seun is die kleinseun van die oupa? Indien wel, op grond waarvan?
Erfgename word volgens wet geroep om te erf in die volgorde van prioriteit soos bepaal in artikels 1142 - 1145 en 1148 van die burgerlike wetboek van die Russiese Federasie. Die erfgename van elke opeenvolgende tou erf as daar geen erfgename van die vorige toue is nie. As die huwelik van u kind se grootouers amptelik geregistreer is en die vader van u kind aangeneem is, sal u kind van die oupa erf.

die huis is geregistreer in die naam van die skoonpa, oorlede in 2011. my man is vier jaar gelede oorlede. Die kind is 7 jaar oud, ek is 12 jaar in die huis geregistreer. Volgens die wet is die erfgename die skoonma en my kind. Het ek die reg op erfenis deur registrasie? Dankie by voorbaat.
Erfgename word volgens wet geroep om te erf in die volgorde van prioriteit soos bepaal in artikels 1142 - 1145 en 1148 van die burgerlike wetboek van die Russiese Federasie. Die erfgename van elke opeenvolgende tou erf as daar geen erfgename van die vorige toue is nie.

Die testament word vir twee kinders van hul eie geskryf, met 'n deel van 1/2 aan elk. Een van hulle is voor sy ouer dood. Volgens die testament is daar net een erfgenaam oor. Sal hy al die eiendom erf? Niemand het 'n verpligte aandeelreg nie. Daar was ook niemand in die eerste fase oor nie. Die vraag is dat daar twee kinders (volwassenes) van die oorledene erfgenaam oor is. Kan hulle die oorledene se aandeel opeis deur middel van 'n verteenwoordiging? Watter erfenis (alles of aandele?) Gaan na die oorlewende erfgenaam? Sal alle eiendom deur 'n testamentopvolger geërf word as die ander erfgenaam sterf?
Die kinders van die oorlede kind van die erflater kan volgens die wet erf - deur die reg van verteenwoordiging - klousule 2 van artikel 1142 van die burgerlike wetboek van die Russiese Federasie. As die oorlede erfgenaam 'n testament opstel, kan sy erfgename sy aandeel volgens die testament aanvaar.

Ek en my broer het 'n huis geërf, ek is al 15 jaar daarin geregistreer. Het ek die reg op die grootste deel van die huis as ek die erfenis versprei?
Die erfgename van die eerste fase is die kinders, ouers en gades van die oorledene in gelyke aandele, ongeag waar die erfgename woon en watter eiendom hulle in individuele besit het.

Hallo. My pa is in Mei oorlede. Daar is 'n drievertrek-woonstel agtergelaat wat deur ma en pa in gelyke mate geprivatiseer is. Na die dood van my moeder het ek op advies van die notaris my deel van die erfenis aan my oorgedra. en hy het my in die woonstel geregistreer. Die notaris het gesê dat ek, aangesien ek die enigste seun is, na die dood van my vader outomaties die erfgenaam word. Ek is getroud, my dogter is steeds in die woonstel. Vertel my hoe en wanneer dit beter is om alles te reël en as ek probleme ondervind, het ek geen ander familielede in die stad nie.
U het niks om oor bekommerd te wees nie! as die vader geen kinders uit ander (moontlike) huwelike het nie, dan is u die enigste erfgenaam. Kontak 'n notariskantoor, open 'n erfsaak en ontvang 'n sertifikaat van die erfreg.

My neef tante is oorlede. Ek is die erfgenaam van die 6de orde. My natuurlike vader is oorlede (neef van die oorledene) DIE LAASTE 4-5 JAAR WAT EK HAAR GESORG het: WANDEL VIR DIE PRODUKTE VAN T., BETAAL SY BESPREEK OM 'N TESTAMENT (WOONSTEL) VIR MY TE TEKEN, MAAR GROOT SIEK EN STERF AS GEVOLG. VERTEL MY ASSEBLIEF ! DIE KENNISGEWING AANVAAR NIE DIE AANSOEK NIE, WANT DIE DOKUMENT IS NIE GENOEG IN BEVESTIGING VAN DIE VERHOUDING MET DIE DOOD NIE en patronimieke (het gedurende my lewe nie verander nie) EN EK HET DIESELFDE VAN. EN ADRESINLIGTING OOR DIE REGISTER VAN DIE DOOD OP DIE DOOD, GESERTIFISEER DEUR 'N ANDER NOTARIS
'N Erfsaak word geopen op grond van 'n sterftesertifikaat en 'n sertifikaat van die laaste woonplek van die erflater. Die res van die dokumente kan so ver moontlik gebring word. In u geval is dit makliker om hof toe te gaan met 'n aansoek om erkenning van die wettige feit van verwantskap.

Hallo! Die situasie is soos volg: Geprivatiseerde woonstel. 5 eienaars. Elkeen het 'n 1/5 aandeel in die reg (man, vrou, twee kinders, ouma). Die woonstel is nie vir geld gekoop nie, voordat dit privatisering in staatsbesit was. Sy is deur haar ouma ontvang, toe is haar kleindogter by haar geregistreer, sy is later getroud en het kinders gebaar. Almal het saam aan privatisering deelgeneem. Die woonstel is in 1993 geprivatiseer, die eerste privatisering. Deur middel van reg. die wyk is tot dusver nog nie geregistreer nie. Kan die man na die dood van sy vrou op die helfte van sy vrou se aandeel reken? Of word die aandeel van die oorledene onder die erfgename van die eerste fase (man, seuns, moeder van die oorledene) in gelyke aandele verdeel? Die man van die oorledene is 'n gestremde persoon van die II-groep, en die moeder van die oorledene is ook 'n gestremde persoon + 'n pensioenaris. Baie dankie by voorbaat vir u reaksie!
As die oorledene nie 'n testament geskryf het nie, sal haar aandeel gelykop verdeel word onder die erfgename van die eerste fase (artikel 1142 van die burgerlike wetboek van die Russiese Federasie).

My tante het die grond geërf, ek het vir die registrasie betaal. Sy wil nie die eienaarskap van hierdie grond formaliseer nie, haar suster vra om die grond te verkoop. Meer as 2 jaar is verby sedert die erfenis, ek betaal alle nutsrekeninge. Kan ek die erfenis betree enreël 'n erf met 'n huis op haarself sonder haar begeerte.
Het u tante die erfenis aanvaar deur 'n verklaring aan die notaris te skryf, maar haar erfregte nie gedokumenteer nie? u kan, deur volmag van u tante, die prosedure vir herregistrasie van eienaarskap agtereenvolgens voltooi, maar slegs ten gunste van die tante. En later kan die tante u die verworwe vaste eiendom gee.

Goeie dag! Vraag: Ek en my man het 'n woonstel gekoop met behulp van 'n verband en dit uitgereik vir 1/2 elk. Die huwelik word geregistreer. Geen kinders. In die geval van die dood van een van ons, het ons die reg om die woonstel ten volle te erf? En wat om in hierdie geval te doen - om 'n geskenkbrief uit te reik?
U en u gade is erfgename van die eerste fase (artikel 1142 van die burgerlike wetboek van die Russiese Federasie) vir elkeen.

erf van 'n woonstel deur 'n eggenoot na die dood van 'n eggenoot In Februarie is die man oorlede. Ons het 'n geprivatiseerde woonstel besit. In watter erforde was die verdeling van die boedel onderhewig, aangesien ek (die eggenoot) en drie kinders die erfgename was. Watter persentasie? En kan 'n kind sy aandeel aan 'n derde party voorlê sonder die toestemming van die res van die erfgename, of iemand anders in die woonstel betree? dankie
Die erfgename volgens die wet van die eerste fase is volgens vanaf st. 1142 van die burgerlike wetboek van die Russiese Federasie, kinders, ouers en gades van die oorledene in gelyke dele. Die verkoop van 'n woonstel is slegs moontlik met die toestemming van alle mede-eienaars.

Hallo! Ek het 'n vraag aan u oor erfenis. Oor die algemeen is die situasie so: my ma het my pa verlaat toe ek minder as 'n jaar oud was. die vader het gedrink en al die gevolge het gevloei. Die pa het die items nie betaal nie, en die moeder het dit geweier, want toe hy 'n bietjie betaal, kom hy dronk en wys sy slegte maniere. Uiteindelik het my ma deur die hof gesorg dat hy geen regte op my het nie. So iets. Hy is twee of drie jaar gelede oorlede, maar ek het toe nie vir die erfenis aansoek gedoen nie. Ek was onervare hierin, miskien weet ek nie. Ek weet nie watter eiendom hy destyds gehad het nie, ek het nooit sy ma, my "ouma" gesien nie. Hoe weet ek of ek van sy deel kan eis, en wat kan u my adviseer oor alles wat ek aan u geskryf het? Help asseblief. Dit is vir my baie belangrik!
U kan uitvind watter eiendom u vader behoort het by die owerhede wat registrasie van regte op vaste eiendom en transaksies daarmee uitoefen (Departement van Behuisingsbeleid en Behuisingsfonds, kantoor van die Federale Diens vir Staatsregistrasie, kadaster en kartografie, ens. .) deur die toepaslike navraag te doen. U moet egter die gemisde periode vir die aanvaarding van die erfenis herstel (artikel 1154 van die burgerlike wetboek van die Russiese Federasie).

Vertel my asb. My ma en pa is geskei toe ek 2 jaar oud was. Vader het in 'n burgerlike huwelik met 'n vrou in sy woonstel begin woon. Hulle het 'n kind (my halfbroer) gehad. Die woonstel is geprivatiseer en net my pa en sy tweede seun is daar geregistreer. My pa is in 2001 oorlede, is ek geregtig op 'n aandeel in hierdie woonstel en hoe kan ek dit bereik? My broer weier om met my te kommunikeer, dankie
Die erfgename volgens die wet van die eerste fase is die ouers, eggenote (in 'n geregistreerde huwelik) en kinders (uit alle huwelike) van die oorledene in gelyke dele. Dit is nodig om 'n aansoek by die notaris by die woonplek van die oorledene in te dien om die erfenis te aanvaar. En verkry binne die raamwerk van die erfsaak sertifikate van die reg om die eiendom van die oorledene te erf.

ons is 3 susters. een van die susters haar kind se ouers in die woonstel geregistreer het (aangesien sy self daar geregistreer is) sal hy (die kind) ten minste 'n aandeel hê in die erfenis van hierdie woonstel?
Die erfgename onder die wet van die eerste fase is die kinders, ouers en gades van die oorledene, ongeag waar hulle geregistreer is (geregistreer) en watter eiendom hulle besit.

Die geprivatiseerde woonstel is verdeel in vier aandele (man, vrou, 2 dogters), een van die eienaars (vader) van die woonstel is oorlede, wie het die eiendomsreg op sy deel? (Die man se ouers leef).
Die erfgename onder die wet van die eerste fase is die kinders, ouers en gades van die oorledene in gelyke aandele, ongeag waar hulle geregistreer is (geregistreer) en watter eiendom hulle besit.

Hallo! Na die dood van Oupa (13 jaar gelede) is die geprivatiseerde eenkamerwoonstel verdeel in 1/3-Ouma, 1/3-Tante, 1/3-Ma. Oom (die ouma se eie seun, nie die oupa se eie seun nie) het toe nie aan die erfenis deelgeneem nie. Na die dood van Oupa het Tante Ouma na haar plek geneem en 13 jaar het Ouma by haar gewoon. Oom (die ouma se seun) het nie met haar gekommunikeer nie, het nie omgegee nie, was nie geïnteresseerd nie, het mekaar nie gesien nie en het geen verhouding gehad nie. 8 maande is verby sedert die dood van ouma. 'N Testament is opgestel vir 1/3 van die deel van die woonstel (wat deur ouma besit word) ten gunste van tannie. Oom was by ouma se begrafnis. My oom het binne 6 maande na die opening van die erfenis nie 'n aansoek om erfenis by 'n notaris ingedien nie. Vanweë die feit dat oom 'n gestremde (pensioenaris) seun van die erflater is, het die notaris daarop aangedring dat oom 'n skriftelike erfpagter moet uitreik of deur die hof die regter van die erfgenaam moet herstel. . Tante het oom voorgestel om vrywillig te besluit - om 'n skriftelike weiering uit te reik onder 'n skriftelike waarborg vir die betaling van 1/6 van die woonstel. Oom weier 'n vrywillige beslissing, beledig tante en besluit om sy regte deur die howe te herstel. Wat is die waarskynlikheid om oom se reg op erfenis te herstel as die termyn vir die aanvaarding van die erfenis verstryk het en daar geen geldige redes is nie? Watter stappe moet gedoen word in reaksie op die feit dat oom en ouma (seun met sy moeder) die laaste jare van sy lewe (13 jaar) nie gekommunikeer het nie, nie belanggestel het nie, nie gesien het nie, nie omgegee het nie, nie onderhou het nie? verhoudings?
Wettige erfgename word bepaal op grond van verwantskap in ooreenstemming met met artikel 1142-1148 van die burgerlike wetboek van die Russiese Federasie, ongeag waar die erfgenaam woon en watter eiendom hy het. As die testateur nie die erfgename deur sy testament van die erfgenaam ontneem het nie, dan erf hy op 'n algemene grondslag.

My pa is oorlede. My moeder is 24 jaar gelede oorlede. My ouers het 'n 4-kamer-woonstel en 'n somerhuisie gehad. Die woonstel is nie geprivatiseer nie en die somerhuisie ook. My suster glo dat alles aan haar behoort. Kan ek haar mening in die hof betwis?
Erfgename word volgens wet geroep om te erf in die volgorde van prioriteit soos bepaal in artikels 1142 - 1145 en 1148 van die burgerlike wetboek van die Russiese Federasie. Die erfgename van elke opeenvolgende tou erf as daar geen erfgename van die vorige toue is nie.

Hallo, gee raad oor die volgende vraag. Die erfgenaam is in 2005 oorlede. Erfgename: 2 minderjarige kinders, moeder en vader van die erflater. Erfenis: 'n motor en 'n aandeel (1/3) in 'n woonstel in die streek Moskou. Die erfenis word slegs vir die motor geregistreer. Hoe om 'n erfenis te reël vir 'n aandeel in 'n woonstel na 6 jaar. Ouers en 1 minderjarige kind van die erflater is ten tyde van die vee tot vandag toe in die woonstel geregistreer.
Almal wat die erfenis aanvaar het, moet die notariskantoor waarin die erfsaak reeds geopen is, kontak en addisionele aansoeke skryf vir die opname van nuwe eiendom in die erflike massa.

Ek is die eienaar van 'n woonstel wat my ouers my ingevolge 'n geskenkooreenkoms gegee het. Ek en my vrou is nou in die woonstel geregistreer. Ons het geen kinders nie. Ouers woon en is geregistreer in die huis, wat ook in my eiendom is, maar wat kragtens die wet onderhewig is aan 'n verbandbeperking. Aan wie sal die eienaarskap van die woonstel en die huis oorgedra word as ek sterf?
Die erfgename onder die wet van die eerste fase is die kinders, ouers en gades van die oorledene in gelyke aandele, ongeag waar hulle geregistreer is (geregistreer) en watter eiendom hulle besit. Hierdie bestelling kan egter deur 'n testament verander word.

In Januarie is haar man oorlede, hulle is nie geskei nie, hulle was geregistreer en het saam gewoon. Daar was geen gesinsprobleme nie. Probleme met sy familielede - sy suster en haar man. Ek wil graag weet wie is die direkte erfgenaam van die graf of begrafnis? Is daar 'n prosedure vir die erf van 'n graf en begrafnis? Het hulle die reg om hul vrou en seun uit die begraafplaas te hou? Die vraag is absurd in die formulering daarvan, suiwer menslik, maar ek sien geen ander uitweg nie. Help as u kan!
Die erfgename onder die wet van die eerste fase is die kinders, ouers en gades van die oorledene in gelyke aandele, ongeag waar hulle geregistreer is (geregistreer) en watter eiendom hulle besit.Gevolglik, as die graf in die besit van die oorledene geregistreer is, sal die erfgename dit volgens die wet erf (as daar geen testament is nie).


Kyk die video: Early B - Potte ft. Jack Parow, Justin Vega


Vorige Artikel

Klim hortensia sal nie blom nie - Wanneer blom klim hortensia

Volgende Artikel

Geigerboominligting: Hoe om Geigerbome te kweek